Železniční trať Velká Kraš-Vidnava – veřejná diskuze

Vážení přátelé!

Zveme vás na veřejnou debatu o budoucnosti tratě Velká Kraš-Vidnava. Úvodem diskuse se budeme zabývat vyvracením oficiálních argumentů k rušení železničních tratí. Pokud se nám podaří tyto oficiální argumenty zpochybnit, zůstávají jen ty neoficiální, za nimiž stojí korupce a busines, který má zájem profitovat ze stavebních prací souvisejících s fyzickým odstraněním dopravních staveb a s rozprodáváním lukrativních drážních pozemků. I na tuto stránku rušení železnic chceme upozornit.

PŘIJĎTE SE VYSLOVIT PROTI RUŠENÍ REGIONÁLNÍCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A PODPOŘTE OBNOVENÍ PROVOZU NA ŽELEZNIČNÍ TRATI VELKÁ KRAŠ-VIDNAVA. ZÚČASTNĚTE SE VEŘEJNÉ DEBATY V SOBOTU DNE 21. DUBNA 2012 OD 13.00 V SÁLE MUZEA VE VIDNAVĚ.