Program


Zelené hnutí vzniklo jako snaha reagovat na nezodpovědné užívání našeho společného světa. Planeta Země poskytuje našemu hospodářství jak nenahraditelné vstupy v podobě těžených nerostů či pitné vody, tak schopnost vstřebávat nechtěné výstupy, jako jsou emise skleníkových plynů. Obě tyto její schopnosti se však pod náporem naší konzumně orientované ekonomiky otřásají; přes desítky let varování a snah environmentálních vědců, aktivistů a politiků totiž stále jako lidstvo nedokážeme o svoji planetu adekvátně pečovat.

Smyslem zelené politiky je proto odpovědná správa sdíleného světa, který není neomezený. Tento přístup přitom nechceme uplatňovat jen ve vztahu k přírodnímu prostředí, ale ve všech oblastech života lidské společnosti. Ne proto, abychom se s jinými neustále předháněli, kdo vyprodukuje více, ale proto, aby naše životy byly lepší a abychom přinejmenším stejně kvalitní prostředí mohli odkázat i dalším generacím.


Péče o sdílený svět předpokládá odpovědnost individuální i společnou. Bez jejich součinnosti nemůže být úspěšná. Jako politická strana se proto soustředíme na vytváření rámce pro odpovědnost individuální a na formulaci priorit odpovědnosti společné. Na komunální, krajské, státní i globální úrovni budeme prosazovat následující zásady:

  • odpovědnost k přírodě, životnímu prostředí a lidem dnešních i příštích generací, 
  • individuální svoboda a autonomie,
  • participativní demokracie,
  • sociální a environmentální spravedlnost,
  • respekt k různosti a rozmanitosti,
  • nenásilí, ochrana míru a lidských práv.

Dlouhodobý program ke stažení: Zelená politika jako odpovědnost za sdílený svět (PDF)