Krajská organizace Olomouckého kraje


Výkonným orgánem krajské organizace je pětičlenná Rada krajské organizace. Plenárním orgánem je krajská konference, která jedná obvykle dvakrát ročně.

Rada krajské organizace (RKO)

Spolupředsedové

Daniel Řezníček

Překladatel a tlumočník angličtiny se specializací na technické překlady

Zastupitel Olomouckého kraje, člen rady ZO Olomouc, předseda Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje, člen Komise pro rozvoj venkova a zemědělství rady Olomouckého kraje

danrez@seznam.cz

Hana Vacková

Učitelka Gymnázia Hejčín v Olomouci

Zastupitelka Olomouckého kraje, místopředsedkyně ZO Olomouc, předsedkyně Výboru pro rozvoj cestovního ruchu zastupitelstva Olomouckého kraje, členka Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje

hanavackova@gmail.com

Další členové RKO

Jana Jaňourová

Zemědělská inženýrka

Členka Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje

Radek Ocelák

Nakladatel, genealog, konzultant IT

Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, předseda ZO Jeseníky

Pavel Bednařík

Lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize

Člen rady ZO Olomouc, člen Komise pro dopravu rady Olomouckého kraje