Zelení ve veřejných funkcích


Kromě městské a obecní úrovně, vykonávají naši Zelení v Olomouckém kraji funkci ve veřejném zájmu také na krajské úrovni. Kromě krajských zastupitelů se jedná i o pozice v odborných komisích kraje.

Krajská úroveň

Daniel Řezníček

zastupitel Olomouckého kraje

předseda Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje

Člen Komise pro rozvoj venkova a zemědělství rady Olomouckého kraje

Člen rady ZO Olomouc

Hana Vacková

Zastupitelka Olomouckého kraje

Předsedkyně Výboru pro rozvoj cestovního ruchu zastupitelstva Olomouckého kraje

Členka Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje

Místopředsedkyně ZO Olomouc

Pavel Bednařík

Člen Komise pro dopravu rady Olomouckého kraje

Člen rady ZO Olomouc

Jana Jaňourová

Členka Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje

Členka ZO Prostějov

Radek Ocelák

Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda ZO Jeseníky

Lukáš Morávek

Člen Komise pro kulturu a památkovou péči rady Olomouckého kraje

Člen ZO Jeseníky

František Kocourek

Člen Komise pro majetkoprávní záležitosti rady Olomouckého kraje

Člen ZO Olomouc

Luboš Šavrňák

Člen Komise pro mládež a sport rady Olomouckého kraje

Člen ZO Olomouc

Ivo Lužný

Člen Výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva Olomouckého kraje

Člen ZO Prostějov

Zelení zastupitelé v obcích

Michal Trlica

zastupitel obce Loštice

Člen ZO Mohelnice

Martin Hájek

Zastupitel města Prostějov

Předseda ZO Prostějov

Jana Jílková

Zastupitelka města Prostějov

Místopředsedkyně ZO Prostějov