Železniční spojení Olomouc-Zlín: kde se stala chyba?

Železniční spojení a logistika propojení měst a obcí železničními tratěmi je u nás dlouhodobě na nadstandardní úrovni v rámci celé Evropské unie. Železnice je významným dopravním prostředkem velké části populace a v rámci deregulace služeb provozovatelů spojení se dnešnímu zákazníkovi dostává díky konkurenčnímu boji i nadstandardní péče. Týká se to ovšem jen dlouhodobě rentabilních tratí, na kterých začaly soukromé společnosti (Regiojet, Leo Express, Arriva) provozovat svá spojení (Praha – Olomouc – Ostrava).

Tato situace vyplývá přirozeně z ambivalentního dědictví socialistické minulosti – zásluhou centrálního plánování máme hustou železniční síť a bohatou infrastrukturu (nádraží, depa, přepojky, návěstí). Na temném konci socialistického dědictví stojí moloch Českých drah, neprivatizovaný, tedy “náš”, ale nevhodně řízený a podléhající neustálým manažerským “optimalizacím”. Namísto jasné marketingové strategie proti konkurenci nabízí nepřehlednou džungli slev, namísto zlepšení služeb se dočkáme vylepšení značky se sloganem “České dráhy: Národní dopravce”.

Strana zelených vnímá železniční dopravu jako ekologickou a udržitelnou variantu dopravy. Zároveň vnímáme železniční dopravu jako službu, která má být schopna konkurovat soukromým dopravcům, nemá být ale monopolem, naopak má plnit “veřejnoprávní” roli dopravce, který je schopen díky státní dotaci pokrývat ztrátové trati.

Jednou ze služeb, kterou by měly České dráhy ve spolupráci s krajskými úřady a agenturami, je spojení mezi strategickými městy a obcemi. Mezi ty se bezesporu řadí spojení mezi krajskými městy. Jedná se nejen o službu zajištění dopravy pro účely rekreační – podpora dopravy mezi významnými lokalitami znamená také posílení zaměstnanosti, flexibility a konkurenceschopnosti pracovní síly.

 

Zlínský express do ztracena

Dlouhodobě problematickým se ukazuje spojení mezi významnými moravskými krajskými městy, Olomoucí a Zlínem a Olomoucí a Brnem. V případě spojení s Brnem jde o ideové řešení a rozhodnutí mezi komfortní (ovšem delší) tratí obsluhovanou vlaky Regioshark a tratí pomalou, nicméně kratší, přes Prostějov a Nezamyslice. Tam se ovšem dopravujete třicet let starými vlaky. Pokud se tato trať promění v železniční koridor, je reálné, že vlaky mezi oběma městy pojedou méně než hodinu (oproti 90 minutám). Je ovšem také možné, že koridor Olomouc zcela mine a povede přes Přerov na Ostravu (https://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/modernizace-trati-brno-prerov/). V takovém případě se z Olomouce stane periferie na cestě na Šumperk, Jeseník a Bruntál.

Na rozdíl od zmíněného spojení s Brnem a frekventované trati Olomouc – Ostrava je doprava mezi Zlínem nejen nekomfortní, ale také nesmyslná. Přestože jde o trať, kde nedávno ještě operovaly přímé vlaky Zlínský express (Praha – Zlín) a kde je možné zajistit přímé spojení, od roku 2015 na této trati nejezdí jediný přímý spoj. Všichni cestující (řádově stovky lidí denně) musí přestupovat v Otrokovicích. Některé spoje navazují, jiné nikoliv. Otrokovická nádražka a bufet jsou tak častým útočištěm těm, kterým vlaky nenavazují.

Druhou nepříjemností je nekonkurenceschopnost s ostatními druhy spojení. Přestože České dráhy nabízejí řadu slev a dělají reklamu (po vzoru komerčních firem) luxusnímu spojení např. Praha – Berlín nebo Praha – Drážďany, zásadně zapomínají na trasy jako Olomouc – Zlín. Tam není cestovné výhodnější ani při použití IN25 a řadě lidí se tak vyplatí použít spíše autobus Regiojet, kde navíc dostanou kávu a noviny zdarma.

Zlín – Olomouc cena bonusy
Regiojet (bus) 50 noviny, teplý nápoj zdarma
Český dráhy (vlak) – s IN25 65 nic

 

Kde se stala chyba?

Objednávku a koordinaci regionálních a mezikrajských spojů má v Olomouckém kraji na starosti agentura KIDSOK, neboli Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Podle jeho zástupců mají jízdní řády a navrhování spojů na starosti České dráhy. Směrem k ČD však přichází od krajských úřadů nebo agentur, jakou je KIDSOK objednávky osobních a spěšných vlaků, které zajišťují obslužnost v rámci kraje i mezi kraji.

Krajský úřad jako správní orgán KIDSOK tak může shromáždit poptávku od občanů a cestujících a Českým drahám ji v dostatečném předstihu před uzávěrkou jízdních řádů na kalendářní rok zaslat. Agentura jako taková může přímo zajišťovat a objednávat autobusové spoje, které pokrývají zejména dopravu mezi odlehlými obcemi a vesnicemi v kraji.

 

Závěr

V případě, že se najde dost zájemců, kteří osloví KIDSOK s poptávkou na přímé spojení mezi Olomoucí a Zlínem, agentura předá tento požadavek na zařazení do aktualizace jízdních řádů Českým drahám na následující rok. Na krajích je potom finanční dotace pro provozovatele těchto spojení. Je logické, že by na tom mělo v rámci konkurenceschopnosti záležet oběma krajům, a měly by tedy na obnovu tohoto přímého spojení přispět. Nic nesníží tolikrát kritizovanou přebujelou autodopravu lépe, než kvalitní a finančně dostupné spojení mezi významnými krajskými městy.

 

Co mohu udělat já?

Pokud jezdíte na trase Olomouc – Zlín, nebo máte obdobný problém v rámci kraje, napište svůj požadavek s odůvodněním na kidsok@kidsok.cz nebo zavolejte na číslo 587 336 655.

 

Pavel Bednařík