Zelení v Olomouckém kraji podporují iniciativu Zachraňme lesy

Podporu iniciativě Zachraňme lesy vyjádřili členové Strany zelených v Olomouckém kraji na své dubnové konferenci.

Výzva směřovaná vládě, parlamentu a Lesům České republiky žádá ohleduplnější hospodaření s českými lesy, jejich lepší certifikaci i právní ochranu. Podle Hnutí Duha, které výzvu spustilo, naše lesy plošně hynou, a to jak kvůli jejich smrkové monokultuře, tak i nešetrnému zacházení, kdy dochází ke vzniku neestetických holosečí, které ničí lesní půdu.

Zelení proto vyzývají své členy a příznivce, aby vyjádřili podporu petici záchraně lesů ZACHRAŇME LESY a aby toto téma komunikovali ve svém okolí a získávali pro petici další občanskou podporu.