Zelení v Olomouckém kraji podporují důstojné připomenutí existence starého židovského hřbitova v Prostějově

Prostějov – Vedení Strany zelených Olomouckého kraje podporuje důstojné připomenutí existence starého židovského hřbitova v blízkosti Reálného gymnázia a základní školy v Prostějově.

Okolnosti, které nás k tomu vedou, nabývají v současné době na intenzitě,“ zdůrazňuje Hana Vacková, spolupředsedkyně krajské organizace.
Objev vzácných fragmentů starých židovských náhrobků z počátku loňského roku, který inicioval místní tisk, nám dal naději, že se dočkáme rehabilitace  tohoto místa a zároveň se město Prostějov obohatí o další kulturní památku, zejména když památkami zrovna neoplývá.

Po výměně postojů obou zainteresovaných stran – židovské nadace a města, byl předložen kompromisní návrh na důstojnou podobu obnoveného pamětního místa. Snahu podpořilo i ministerstvo kultury. Představitelé města však nepřistoupili k hledání prostředků na  jeho realizaci, ale místo toho vyslyšeli petici neinformovaných občanů, která je založena na neplatných a zkreslených argumentech. Zdá se, že podlehli nenávistným příspěvkům na sociálních sítích. Neujali se role moderátorů, jak by jim příslušelo, ale svým prohlášením chtějí podpořit zachování stávajícího stavu a historii místa zcela ignorovat. Mění tak již poněkolikáté svůj postoj, lavírují a prokazují tím opět svou nekompetentnost.
V této souvislosti odmítáme nazývat hledání přijatelného kompromisu bojem dvou zainteresovaných stran. Jde o to dobrat se rozumného a hodnotného řešení, a tím poslední návrh americké židovské nadace je. Má proto naši podporu,“ prohlašuje, ve shodě se svým spolupředsedou Ivem Lužným, Hana Vacková.
Prostějovu po roce 1989 vždy chyběly vize rozvoje a chyběla též snaha o viditelné zvyšování prestiže. Úcta k historii, snaha o moderní projekty a prvořadá péče o veřejný prostor, kterou věnují rozvoji jiná města, zde nikdy neměla zelenou. Chátrání a podpora likvidace společenského domu nebo zbourání historické budovy kasáren jsou toho výmluvným dokladem. V obou případech nesouhlasné petice občanů, které vznikly, podporu vedení města neměly a patrně zmizely v šuplíku.

Závěrem je vhodné v tomto kontextu zmínit, že právě název Studentská ulice, na níž se školská zařízení nacházejí, vybízí k doplnění prostoru o memento, které dospívajícím mladým lidem může připomínat nespravedlnosti a neštěstí, které napáchaly totalitní režimy v minulosti. „Antisemitismus a holocaust nejsou neznámá slova. Ignorováním vzpomínek v dnešní době napomáháme návratu zlých časů v budoucnosti,“ dodává Ivo Lužný.

 

Kontakt:

Ing. Mgr. Hana Vacková, spolupředsedkyně SZ OK, hanavackova@gmail.com, 776 323 610

Ing. Ivo Lužný, spolupředseda SZ OK, iluzny@centrum.cz, 723 123 567

http://olomoucky.zeleni.cz/