Zelení nesouhlasí se zničením jedinečné dlážděné cesty v Moravičanech

Zelení v Olomouckém kraji podporují místní iniciativu „Zachovat náves v Moravičanech“, která usiluje o to, aby v rámci rekonstrukce silnice číslo 4441 byla zachována kamenná dlažba v centru obce a nesouhlasí se záměrem Správy silnic Olomouckého kraje nahradit žulovou dlažbu asfaltovým povrchem.

„Naším cílem není bránit rekonstrukci, ta je určitě potřeba, přejeme si však zachování dlážděné vozovky a nelíbí se nám, že by se takhle necitlivě mělo zacházet s odkazem našich předků a jejich kvalitní ruční prací“, uvedl zakladatel místní iniciativy Tomáš Adamec.

Cesta byla dlážděna v roce 1939 a pamatuje toho skutečně mnoho. Zajímavostí je, že během své existence nebyla do dnešního dne rekonstruovaná. „Žulové kostky, stejně jako alej hrušní či nádherná stoletá lípa k moravičanské návsi patří a sluší jí. Navíc v době, kdy se konečně začíná mluvit o potřebě zadržování vody v krajině, by byl asfaltový povrch nejen velmi necitlivým, ale i neekologickým řešením. Ano, nevýhodou dlážděné vozovky je vyšší hlučnost, ale ta se dá řešit snížením povolené rychlosti, což by navíc přispělo k vyšší bezpečnosti v centru obce,“vyjádřil se k tématu Michal Trlica, člen Zelených a zastupitel v sousedních Lošticích.    

Kraj musí pečovat o zachování územního rázu a kulturního dědictví hanácké vesnice, ne bezhlavě a nesmyslně ničit,“ komentoval případ Ivo Lužný, člen Republikové rady Strany zelených. „Doufáme, že příslušné orgány Olomouckého kraje, kterým rozhodnutí náleží, situaci ještě přehodnotí,“ dodala Hana Vacková, spolupředsedkyně strany v Olomouckém kraji.

Člen Zelených a fotograf přímo z Moravičan Martin Hohn doplnil, že dlážděná náves je nepřehlédnutelnou specifickou dominantou obce. „Je okrasou Moravičan, klenotem, na který můžeme, a měli bychom být hrdí. Je to potěcha pro nejedno vnímavé oko,“ uvedl Hohn s tím, že cesta už v historii ukázala svou kvalitu. Při rekonstrukci nedalekého železničního koridoru po ní jezdila těžká stavební technika, v době 2. světové války a v roce 1968 dokonce tanky. Všem těmto zkouškám cesta bez větších oprav odolala.

Kontakty:                                              

Michal Trlica, zastupitel města Loštice, člen Strany zelených   kstmt@seznam.cz, 777 707 984 

Martin Hohn, člen Strany zelených a spoluzakladatel iniciativy Zachovat náves v Moravičanech
MartinHohn@seznam.cz, 777 652 426

Ing. Mgr. Hana Vacková, spolupředsedkyně Strany zelených Olomouckého kraje
hanavackova@gmail.com, 776 323 610

Ing.Ivo Lužný, člen Republikové rady Strany zelených
 iluzny@centrum.cz,723 123 567

,