Tomáš Tužín: Postřehy z přerovského zastupitelstva

Jako opoziční zastupitel za Stranu zelených si dovolím informovat příznivce, známé a voliče o tom, co přineslo poslední jednání městského zastupitelstva v Přerově.
Nákupy pozemků, které nepotřebujeme?

Stejně jako v minulosti se projevila nadměrná vstřícnost až servilita stávajícího vedení města k velkým investorům a jejich stavbám- Ředitelství silnic a dálnic, a dále Správa železniční dopravní cesty. Pokud je na miskách vah na jedné straně zájem občanů a města, a na druhé straně zájem těchto organizací, vedení města se neváhá postavit vždy za zájem velkých organizací a proti zájmu města a jeho občanů. Konkrétně se to projevilo u zbytkových pozemků, které se vykupují pro plánované obří stavby, a jejichž nevykoupené zbytky jsou už pro původní majitele zcela nepotřebné. Ti tak logicky trvají na tom, aby stavebník vykoupil dotčený pozemek celý, tomu se však ŘSD brání. V ten moment jako hrdina přispěchává město Přerov, aby si tyto nepotřebné zbytky pozemků dobrovolně zakoupilo do svého majetku. Proč? Odpovědi jsem se jako obvykle nedočkal.

 

Demolice bytových domů na ul. Škodově:

Existence zarůstajících trosek zbořených domů v těsné blízkosti vlakového nádraží (ul. Škodova) je dlouhodobě známá, a víceméně symbolicky ukazuje náhodným návštěvníkům, jak že se nám v tom Přerově daří. Město kdysi pozemky i domy levně prodalo. Společnost Opera Bohemia, která měla území zvelebit, skončila v úpadku, takže město Přerov si tentokrát stejné území, ale za větší peníze, koupilo opět zpátky do svého majetku. Stejně jako u výše zmíněných pozemků jsem se ptal proč – co je záměrem? Bylo mi řečeno, že město území zvelebí, nachystá urbanistickou soutěž, regulační plán a umožní řízenou městskou zástavbu soukromým investorům. Hezká vize, bohužel nepřežila déle než pár měsíců. Vyskytl se totiž dotační program na demolice starých budov, jehož se město rozhodlo využít. Podmínkou udělení dotace je nekomerční využití pozemku, získaného demolicí budov. Nějaké zasíťování a prodej soukromým investorům tak nebude připadat v úvahu – plocha zřejmě skončí jako park. To by nebylo tak špatné, ale v jiné lokalitě města. Budovat park v místech, kde je rizikový pohyb i za bílého dne, to vyvolává pochyby. Ještě větší pochyby vyvolává fakt, že naši radní zvládají svůj názor na budoucnost klíčového území u nádraží změnit několikrát během jednoho roku.

 

Investujeme do komunikací?:

Naši radní se rádi prezentují tím, jak budou zlepšovat žalostný stav chodníků a komunikací ve městě. Pokud pominu několik drobných oprav do 500 000, které patří do kategorie „záchovné údržby“, tak z velkolepých slov zůstává následující – Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova (5 mil.), oprava ul. Kratochvílova (2,5 mil.), oprava ul. Čechova (3 mil.), rekonstrukce komunikací v Henčlově (2,7 mil.). K tomu ještě chodníky u zdravotního střediska na Kopaninách (1,3 mil.), tř. 17. Listopadu (1,4 mil.), ul. Dvořákova (1,4 mil.), a Jižní čtvrť + Durychova (0,85 mil). Celkem 18 milionů! To je ovšem stále směšně nízká částka pro město se 44 000 obyvatel. Pro srovnání ve dvojnásobně velké Olomouci je na stejný účel určena částka blížící se 50. milionům Kč. Některé z uvedených oprav jsou navíc značně pochybné – oprava ul. Čechova, která bude opravena pravděpodobně jen povrchově, přičemž příčina poruch je zde v podloží (tudíž nový povrch bude mít opět krátkou životnost), nebo neustále se opakující oprava ul. Kratochvílovy, kde dlažba doslova „plave“ v neodvodněné betonové vaně, díky tomu je stále dokola narušována a stále dokola předlažďována, aniž by byla odstraněna příčina problému. Taktéž oprava chodníku na tř. 17. Listopadu působí komicky – na rozlámaném a poškozeném betonovém podkladu je stejně porušená vrstva asfaltu. Ten se odstraní, a na původní poškozený podklad bude položený nový asfaltový kryt. Větší amaterismus si snad ani nelze představit! Proces oprav komunikací není zjevně v Přerově nijak odborně řízen. Prioritu prací a bohužel i odborné postupy v rámci stavební technologie sestavují převážně politici na základě svých subjektivních požadavků a laického vizuálního dojmu. Odborné zjišťování stavu vozovek např. pomocí diagnostiky či průzkumů se zřejmě neprovádí. Pan jednatel Technických služeb na můj dotaz odpověděl, že „kvalitní oprava“ je výměna 5 cm obrusné vrstvy krytu vozovky – že snad nechci tvrdit že ne! To je zhruba totéž, jako by lékař odpověděl, že kvalitní léčba pacienta znamená bez ohledu na diagnózu každému předepsat jedno balení penicilinu. Bylo by dobré, když už chce vládnoucí koalice a priori odmítat návrhy opozice, pokud by si nechala alespoň poradit nezávislými odborníky. Ani to se zřejmě nestane, protože členové vládnoucí koalice jsou zjevně tak přesvědčeni o své neomylnosti, že žádné rady nepotřebují.

Přerovanům přeju do roku 2017 při chůzi po „opravených“ chodnících pevnou obuv, při sledování komunální politiky ještě pevnější nervy a v příštích komunálních volbách šťastnější ruku.