Tomáš Hradil

Severní část regionu reprezentuje především náš jesenický zastupitel a předseda tamního Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil.

Tom Hradil už zhruba 20 let podporuje na Jesenicku snahy lidí o rozvoj místního kulturního a přírodního dědictví. Spolu s dobrovolníky z celé republiky obnovili v minulosti už 27 drobných památek v krajině, zejména pramenů, ale i kapliček a křížů. Každoročně se spolu s dobrovolníky starají o přírodní rezervace a pořádají pracovně zážitkové akce Hnutí Brontosaurus.

„Podle mých zkušeností doba není tak šedivá a sobecká, jak by se mohlo zdát. Sice se i dnes krade a podvádí, ale média umí tyto skutečnosti podávat působivěji, než je nutné. Pokud se však lidem dá naděje, že mohou něco měnit k lepšímu, spousta lidí se ráda a upřímně zapojí. Za svojí praxe jsem už viděl mnoho projevů dobré vůle, která dokáže zázraky. Dokáže také zapálit plamínky v srdcích ostatních lidí a tak se to šíří dál.“ 

Tomáš je také zastupitelem v Jeseníku za Stranu zelených a vedoucím Komise pro rozvoj města. Jedním z jeho hlavních cílů je podporovat spolupráci mezi lidmi, kteří se komunální politice věnují, ať už jsou z kterýchkoliv partají. V komunální politice je totiž pro dobrou vůli více prostoru, než v politice velké. A také se zde spolupráce a kooperace v mnoha případech na menších obcích daleko více vyplácí. Zástupci jiných politických stran však nemají pro toto kooperativní myšlení zdaleka vždy pochopení.

Mezi jeho další dlouhodobé projekty patří podpora lokální ekonomiky, péče o drobné památky v krajině, péče o ochranu přírody a hlavně vlastní aktivní zapojování občanů do vytváření lepšího světa okolo nich, skrze dobrovolnictví, pořádání kulturních akcí a podobně.