TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 120507 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE – Den vítězství

Olomouc, 7. 5. 2012 – KO SZ v Ol. kraji si připomíná Den vítězství. 8. května před šedesáti sedmi lety skončila v Evropě druhá světová válka. S ní skončil i pokus o vytvoření Nové Evropy-Evropy pod diktátem totalitních režimů, Německa a jeho Führera, Evropy zglajchšaltované. O pět let později představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman jinou vizi: návrh na vytvoření sjednocené Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů na našem kontinentu. Tuto myšlenku považují zelená politická hnutí v Evropě za stále aktuální.

„Je zřejmé, že zaběhlé způsoby hospodářského rozvoje jsou trvale neudržitelné a vystavují celou planetu a její obyvatelstvo vážným nebezpečím ekologickým, sociálním i hospodářským. Tradiční politické strany nebyly a nejsou schopny čelit této výzvě a stejně je tomu i u nově vznikajících politických stran, jejichž nejvyšším cílem je vládnout a obohacovat se na úkor občanů, tvořících skutečné hodnoty“ komentuje květnová výročí Milan Mátl, člen Republikové rady SZ za olomoucký kraj.

 „Podle Charty Evropských zelených se zelení s hrdostí zasazují o trvale udržitelný rozvoj lidstva na planetě Zemi, o způsob vývoje, který respektuje lidská práva a je založen na hodnotách odpovědnosti lidí vůči přírodnímu prostředí, svobodě, spravedlnosti, rozmanitosti a odmítání násilí. Chceme svobodnou, demokratickou a sociální Evropu v mírovém, rovnoprávném a ekologicky udržitelném světě. Každá občanka a každý občan světa má mít stejné právo na spravedlivý podíl na světových zdrojích a nese rovněž stejnou odpovědnost za to, aby bylo zajištěno, že budoucí generace budou moci požívat stejných výhod.“

 „Proti uniformitě myšlení a jednání stavíme požadavek občanské svobody a rozmanitosti. Bohatství civilizací, společností a kultur se vyvíjelo díky jejich rozmanitosti. My, zelené a zelení, jsme sami výsledkem spojení velkého množství různých hnutí ve společnosti, a věříme, že rozmanitost je podmínkou úspěchu – ba dokonce přežití – v téměř v každé oblasti lidské činnosti. Rozmanitost posiluje pružnost a regenerační schopnost organizací a skupin v okamžiku, kdy jsou konfrontovány s neočekávanými změnami. Rozmanitost je pojistkou proti nesnášenlivosti, extremismu a totalitě a je současně i nepostradatelným zdrojem inspirace a obnovy.“

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121, 775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz