TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 120302 KO SZ v Ol. kraji – Podpora „Týdne neklidu“

Olomouc, 02. 03. 2012 – Krajská organizace SZ v olomouckém kraji vyjadřuje podporu současnému protestnímu studentskému Týdnu neklidu trvalou snahou o praktickou realizaci své politiky v oblasti vzdělávání.

Preferencí Strany Zelených je vzdělanostní společnost, schopná směřovat ke skutečné, nikoliv jen vládními kruhy donekonečna deklarativně omílané lidské svobodě. Součástí lidských práv je svobodný přístup ke vzdělání. Ten nelze bezprecedentně omezovat okleštěním práv vysokých škol a praktickým vyloučením skupiny talentovaných studentů.

Studenti, jako plnohodnotná součást společnosti nejsou parazité, jsou to budoucí lékaři, inženýři, stavitelé či vědci. Bez jejich služby a přičinění si nelze fungování moderní společnosti snad ani představit. Stále drsnější, nekompetentní a nekulturní projevy vládních představitelů i jejich lokajů jsou urážkou slušných občanů a urážkou demokracie. Zásahy do dosud fungujících struktur státu dosáhly tak již i na upadající střední a následně vysoké školství. Neviditelnou „ruku trhu“ současných ekonomických teorií, nerespektujících nebo alespoň zjednodušujících obrovský vliv těžce postižitelných společenských jevů, nelze takto arogantně aplikovat na problematiku školství,“ konstatuje Ing. Vladimír Láník, CSc. odborný garant RKO KO SZ olomouckého kraje a dodává že, „Součástí obhajoby vlády této bezbřehé nekompetentnosti je pak vysvětlování nevysvětlitelného a zastírání skutečných cílů navrhovaných reforem. V jednání vlády nelze nepostřehnout tlaky loby na politické, kapitálové, finanční a manažerské ovládnutí vysokých škol.“

V souvislosti s událostmi posledních dnů pak předseda KO SZ olomouckého kraje doplňuje, že krajská organizace požádala předsednictvo strany zelených, aby mimo jiné“ zaujalo stanovisko k pohrdavým postojům prezidenta ČR vůči studentům Masarykovy univerzity v Brně“.

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121, 775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz