Tisková zpráva SZ: Vládní návrh na úpravu daní jde proti zdravému rozumu

TISKOVÁ ZPRÁVA STRANY ZELENÝCH
Vládní návrh na úpravu daní jde proti zdravému rozumu

PRAHA, 25. 5. 2011 – Koaliční dohoda na sjednocení DPH u zboží a služeb na úrovni 17,5 % zásadním způsobem uškodí hospodářské prosperitě a sociální soudržnosti. Dvojí sazba DPH přitom umožňuje rozlišit různé druhy zboží a služeb podle toho, nakolik jsou šetrné k životnímu prostředí a podpořit modernizaci průmyslu a rozvoj zelených inovací.
Dvě sazby DPH hrají důležitou roli při zajištění sociálních funkcí státu, rozvoje vzdělanosti, ochrany životního prostředí či modernizace průmyslu. Snížená sazba DPH je potřebná především u potravin a léků, kde chudší domácnosti platí relativně více. Prakticky ve všech starých zemích EU jsou základní potraviny zdaněny sníženou sazbou, přičemž ve Velké Británii a na Maltě jsou potraviny zatíženy dokonce nulovou sazbou.
„Dvě sazby DPH je nutné zachovat, neboť se jedná o důležitý nástroj hospodářské, sociální a ekologické politiky. Vláda nejde svou asociální politikou pouze proti tradičním a funkčním evropským hodnotám a trendům, ale jde především proti zdravému rozumu,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška.
Zachování dvojí sazby DPH je důležité také pro zboží a služby, jejichž spotřeba je společensky žádoucí nebo má výrazně pozitivní vliv na životní prostředí. To je případ knih, kulturních služeb nebo obnovitelných zdrojů energie.
„Zdražení knih povede k poklesu vydávaných knižních titulů a k omezení přístupu k vzdělávání. Díky zvýšení ceny novin a časopisů hrozí zánik některých periodik, což ovlivní přístupnost kvalitních informací pro širokou veřejnost. Takto si zřejmě vláda představuje přechod na vzdělanostní ekonomiku a podporu inovací,“ dodává Ondřej Liška. Podpora vydávání knih formou nižší či dokonce nulové sazby DPH je přitom opět všude v Evropě všeobecně sdílena.
„Po sjednocení DPH a zvýšení cen jistě dojde také ke zvýšenému využívání levnějších neekologických paliv, a tak i ke zhoršení kvality životního prostředí. To samé platí pro zvýšení DPH u veřejné dopravy, které povede k znevýhodnění městské hromadné dopravy, vlaků a autobusů vůči automobilům,“ vysvětluje první místopředseda Strany zelených Přemysl Rabas.
Straně zelených se přitom v minulém volebním období podařilo prosadit přeřazení palivového dříví, dřevěných ekobriket a pelet do snížené sazby DPH.

Kontakt:
Tomáš Průša, tiskový mluvčí Strany zelených, tel.: 733 536 792