TISKOVÁ ZPRÁVA 120514 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE – IZIP

Olomouc, 14. 5. 2012 –Rada Krajské organizace Strany Zelených Olomouckého kraje dnes podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil škodu na majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 1,8 miliardy Kč protiprávním jednáním při schvalování a financování projektu „ IZIP“. Zjištěné výnosy trestné činnosti požaduje Rada Krajské organizace Strany Zelených Olomouckého kraje zajistit podle § 79c a násl. trestního řádu.

„Podle veřejně dostupných informací byl ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem v tichosti zastaven projekt „ IZIP“. V situaci, kdy tzv. vláda rozpočtové odpovědnosti svými asociálními úspornými opatřeními žene svobodné matky, dlouhodobě nemocné, postižené, seniory, nezaměstnané a další ohrožené sociální skupiny, závislé na státu, do ekonomicky neřešitelné situace tím, že jim snižuje po stokorunách jejich už tak hubené příjmy, dovolí si ministr zdravotnictví Heger národu jen tak mimochodem sdělit, že bylo z veřejných financí vynaloženo za 10 let 1,8 miliardy Kč, aniž bylo dosaženo jakéhokoli podstatného společenského prospěchu. Přitom tento projekt by dokázala rozjet za pouhou část utracené sumy každá druhá softwarová firma.“ říká Jiří Roubík, předseda KO SZ Ol. kraje.

„Již tento samotný fakt zakládá důvodné podezření, že osoby odpovědné za realizaci tohoto projektu spáchaly trestné činy zejména zločin >>Porušování povinnosti při správě cizího majetku<< podle § 220 odst. 1, 3 trestního zákoníku, či přinejmenším přečin >>Porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti<< podle § 221 odst.1, 2 písm. b) trestního zákoníku, jelikož VZP za vynaložené peníze neobdržela žádnou reálnou protihodnotu. Je třeba se především zabývat otázkou, kdo a jakým postupem zadával jednotlivé zakázky a identifikací příjemců vynaložených peněžních prostředků a zjištěním obvyklé hodnoty jejich plnění ve prospěch VZP v porovnání s jimi inkasovaným plněním od VZP.“ doplňuje Josef Sedláček, člen Rady Krajské organizace SZ Ol. kraje.

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121, 775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz