TISKOVÁ ZPRÁVA 120504 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE – Kandidáti

Olomouc, 4. 5. 2012 – Delegáti KO SZ v Olomouckém kraji na krajské konferenci, konané dne 21. 4. 2012 ve Vidnavě, zvolili prvních pět kandidátů do krajského zastupitelstva. Jedničkou se stal současný předseda KO, architekt Ing. Jiří Roubík, Ph.D., 38 let, ženatý. Dvojkou byla zvolená předsedkyně ZO Hranice, finanční manažerka Ing. Šárka Foltýnková, 28 let, svobodná. Trojkou je členka ZO Šternberk, pedagožka Mgr. Olga Svobodová, 55 let, vdaná. Čtyřkou je člen ZO Jeseník, ředitel neziskové organizace Tomáš Hradil, 40 let, svobodný a pátý je člen RKO, IT technik Ing. Martin Kolařík, 39 let, ženatý. Další kandidáty do krajského zastupitelstva dovolí RKO SZ v Ol. kraji na některé své další schůzi.

 „Jednou z hlavních oblastí, v níž může kraj pomoci lidem, je hromadná doprava, kde je stále co vylepšovat. S rostoucími cenami pohonných hmot na jedné straně, a zvyšující se potřebou mobility pracovní síly na straně druhé, její význam neustále poroste. Není to však jen problém okrajových oblastí, postižených rušením regionálních železničních tratí. Týká se to i hromadné dopravy v samotných centrech. Chci se zasadit o podporu rozšiřování kolejových tratí, zavádění nových vlakových, tramvajových a autobusových spojů, budování záchytných parkovišť a racionalizaci linek včetně jejich návazností, zohledňující skutečné potřeby lidí. Stranou by určitě neměla zůstat ani údržba silnic ve vlastnictví Olomouckého kraje.“ vypočítává Jiří Roubík a pokračuje. „Další důležitou službou, kterou zajišťuje krajský úřad, je dohled nad výkonem státní správy. Zákon musí platit pro všechny stejně a jeho uplatňování musí být předvídatelné. Jedině tak může člověk získat důvěru v nestrannost a neúplatnost úředníků, kteří mnohdy zásadně ovlivňují jeho život.“

„Naše země je a bude taková, jako jsme my. Když budeme k sobě poctiví, milí, pak bezesporu milá a poctivá bude i naše země“, říká Šárka Foltýnková. „Bohatstvím kraje jsou lidé. Sama jsem se zde narodila a začala podnikat a přeji si, aby vedení kraje pomáhalo vytvářet příznivé prostředí pro všechny, kteří se rozhodnou vzít osud do vlastních rukou. Olomoucký kraj patří k těm chudším v ČR, ale naším společným úsilím se to může zlepšit. V rámci své profese jsem potkala mnoho lidí, kteří mají schopnosti, ale nedostali možnost ho rozvinout. Jako team Manager vytvářím pro tyto lidi pracovní příležitosti a zastupuji je u finančních institucí. V krajském zastupitelstvu bych se chtěla zaměřit na oblast ekonomiky, podnikání a hlavně hospodárné a efektivní nakládání s krajskými penězi.“

Olga Svobodová ke svému zvolení na kandidátku SZ uvádí: „Chtěla bych přispět ke zlepšení klimatu ve školách a podporovat demokratizační proces našeho školství v Olomouckém kraji tak, aby zde nebyl učitel rukojmím žáků. Zabývám se také otázkou ekologického životního stylu, který znamená snižování plýtvání potravinami a dalšími životně důležitými zdroji včetně důsledné ochrany hospodářských zvířat a volně žijících živočichů. Jako aktivní zahrádkářka a sportovkyně jsem rovněž vždy podporovala zavedení husté sítě cyklostezek a tvorbu čisté, svobodně dýchající krajiny bez černých skládek. Jako členka krajského zastupitelstva chci prosazovat zvýšení dotací na podporu péče o historické památky za účelem zvýšení turistického ruchu na Olomoucku.“

„I když máme pro Olomoucký kraj jasnou vizi, je zřejmé, že tyto volby budou více než jindy spíše referendem o současné vládě ČR, nežli soutěží krajských témat. Bude naprosto oprávněné, pokud vládním stranám občané vystaví v krajích červenou kartu nejen kvůli zmateně a nesmyslně prováděným reformám. Lidé tuší, že nějaké reformy jsou potřebné, ale o jejich podobě s nimi nikdo odborně ani politicky nediskutuje. Úsporná opatření, prosazovaná na úkor občanů, jsou ve světle plýtvajícího státu zcela nevěrohodná. Nelegitimitu vlády podtrhuje i tvrdě uplatňovaná technologie moci, která se již ani nesnaží předstírat respekt vůči principům demokracie. Já jen doufám, že tato neradostná situace paradoxně v krajích nepovede k upevnění pozic obdobných zájmových skupin, navlečených do dresů jiných stran,“ dodává předseda KO SZ v Ol. kraji Jiří Roubík.

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D. předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121

775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz