TISKOVÁ ZPRÁVA 120416 krajské organizace SZ ol. kraje – trať Velká Kraš – Vidnava

Olomouc, 16. 4. 2012 – Krajská organizace SZ v olomouckém kraji vyjadřuje zásadní nesouhlas se současnou dopravní politikou ministerstva dopravy, která je založená na rušení regionálních železnic, a zve zájemce o tuto problematiku na veřejnou debatu o budoucnosti tratě Velká Kraš-Vidnava. Debata se uskuteční dne 21. dubna 2012 od 13.00 v sále muzea ve Vidnavě.

„Cílem veřejné debaty o budoucnosti tratě Velká Kraš-Vidnava, je prezentovat postoj SZ k železniční dopravě obecně a zejména kriticky komentovat některé obecně rozšířené a mediálně prezentované názory, zdůvodňující likvidaci regionální železniční dopravy. Prezentovat tento náš názor má význam nejvíce právě v těch místech, která byla redukcí železniční dopravy postižena. V Olomouckém kraji se toto týká mj. právě regionu Vidnavského výběžku. Chceme proto zejména obyvatelům Vidnavy vysvětlit, že snaha o zachování železničního spojení není v našem případě krátkodobým předvolebním tahem (který bývá po volbách zapomenutý), ale dlouhodobým názorem, který se neopírá o nostalgické vnímání železnice jako něčeho, co už ztratilo svůj význam, ale naopak pragmaticky posuzuje potenciál železniční dopravy (za nutné podmínky zásadních změn) jako potenciál dopravního prostředku budoucnosti,“ říká Tomáš Tužín, odborný poradce Rady krajské organizace pro dopravu.

„My neznáme jednoduchý recept, jak vrátit na koleje do Vidnavy vlaky“, doplňuje předseda KO SZ v olomouckém kraji Jiří Roubík. „Chceme upozornit občany, postižené svévolí našich politiků, že se tento problém netýká pouze jich, ale jedná se o systémový přístup a pokud nyní nedají svůj nesouhlas jasně najevo, může být další obětí trať Javorník-Lipová Lázně. Rušení regionálních železnic se opírá přibližně o deset velmi sporných argumentů, které zcela pomíjejí základní fakta. Snižování dostupnosti a komfortu veřejné dopravy na jedné straně a zvyšování její ceny na straně druhé, má mimo jiné v době, kdy je téměř nemožné najít v místě bydliště zaměstnání, dramatický vliv na ekonomickou situaci jednotlivých rodin. S tím pak souvisí negativní demografický vývoj okrajových území kolem center a vznik sociálně vyloučených komunit. Lidé v řadě případů nepotřebují od státu milodary v podobě různých dávek, ale naprosto by jim postačila funkční hromadná doprava, která je rychle, pohodlně a levně dopraví z domova do zaměstnání a zpět. Strana zelených považuje hromadnou dopravu za veřejnou službu, kterou je stát povinen svým občanům garantovat.“

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121, 775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz