Tisková zpráva 120102: Strana Zelených v Olomouckém kraji proti dezinformační kampani ČESMAD Bohemia

Tisková zpráva 120102 krajské organizace SZ v olomouckém kraji:

Strana Zelených v Olomouckém kraji proti dezinformační kampani ČESMAD Bohemia

Strana Zelených v Olomouckém kraji rozhodně podporuje iniciativu občanských sdružení, která má za cíl uvést na pravou míru některé informace, které jsou šířené v propagační kampani sdružení ČESMAD Bohemia.

Jiří Roubík, předseda Krajské organizace SZ v Olomouckém kraji, k tomu říká: „V současnosti čelí zejména regionální železniční tratě soustavnému tlaku na jejich likvidaci, a to hned z několika stran. Stát zde sleduje možnost velmi pochybných finančních úspor, které jsou spíše reálně tlakem na přesun dopravy ze státních železnic na silnice v majetku krajů. Tyto silnice jsou už dnes ve velmi špatném stavu, a další zátěž, daná přesunem osobní i nákladní dopravy z regionálních železnic, se v dohledné době projeví velmi negativně na jejich technickém stavu.“

Sdružení ČESMAD Bohemia zřejmě dobře chápe, že reálná konkurence, kterou je a v budoucnu stále více bude železniční doprava, je právě teď díky krizi a politice vlády ve velkém oslabení. To je samozřejmě ideální příležitost k útoku na tuto konkurenci. Sdružení ČESMAD Bohemia se přitom nestydí používat nepodložené či dokonce zcela nesmyslné argumenty, jak dokazují občanská sdružení a nezávislí odborníci velmi podrobným a objektivním rozborem.

Odkaz: http://www.klub-pratel-lokalek.cz/nase-cinnost/vyvracime-lzi/
http://www.prototypy.cz/KMD/?action=tiskzpravy

Tomáš Tužín, předseda ZO Přerov a odborný poradce rady krajské organizace SZ pro dopravu navazuje: „Ptáme – li se, jestli mají před sebou regionální železniční tratě budoucnost, potom nám na tuto otázku paradoxně nejlépe odpovídá svým chováním sdružení ČESMAD Bohemia. Pokud by toto sdružení vědělo, že tyto tratě zaniknou samovolným vývojem, tak by neinvestovalo značné sumy do agresivní kampaně proti železniční dopravě. Jejich jednání jednoznačně ukazuje, že se železniční konkurence velmi bojí.

„V duchu kampaně společnosti ČESMAD Bohemia >>Je čas se zeptat…<< se rovněž ptáme: Jak dlouho budou přetížené kamiony zatěžovat naše obce? Jak dlouho budou přetížené kamiony ničit naše silnice? Jak dlouho budou daňoví poplatníci sponzorovat obnovu a rozvoj silniční sítě, kterou poškozují a z níž těží své zisky autodopravci?“ doplňuje předseda Krajské organizace SZ v Olomouckém kraji Jiří Roubík.