TISKOVÁ ZPRÁVA 110516 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE

OLOMOUC, 16. 5. 2011 – Krajská organizace Strany Zelených v Olomouckém kraji požádala Krajský úřad moravskoslezského kraje o vypracování další varianty záměru modernizace lyžařského centra v NPR a Evropsky významné lokalitě Praděd.

Krajská rada Strany zelených olomouckého kraje se seznámila s projektem Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD – JESENÍKY. Jde o součást záměru modernizace lyžařského centra v NPR a Evropsky významné lokalitě Praděd, který však dosud nebyl jako celek představen. Projekt je podáván v jediné variantě, přičemž nulovou variantou je současný stav.

Nespornou výhodou projektu oproti současnému stavu je, že pruh sněhu pod lanovkou nebude dusán lyžaři, rolbou příp. jinými mechanismy,“ připouští Milan Mátl, člen krajské rady Strany zelených olomouckého kraje. Dodává však, že: „záporné stránky projektu jak co do počtu tak i do důsledků pro přírodu tuto jedinou výhodu marginalizují. Celá trasa C se rozšiřuje, což znamená dole odlesnění kácením unikátní jesenické varianty smrku, nahoře a po stranách trasy nevratné zásahy do biotopů horských subalpínských niv příp. alpínských holí. Zvyšuje se nebezpečí eroze a hlavně během realizace existuje riziko kontaminace půdy. Zvýší se počet synantropních organismů v území na úkor původních. Naprosto nezanedbatelný je také zábor dalších ploch na stanice lanové dráhy, příjezdy a parkoviště“.

Jiří Roubík, předseda krajské organizace k tomu dodává. „Sjezdové tratě na zvláště chráněném území národní přírodní rezervace jsou v Evropě neobvyklé a je překvapující, že se vůbec uvažuje o prodloužení jejich životnosti či dokonce o jejich rozšíření. Požádali jsme proto o vypracování další varianty záměru, spočívající v postupném dožití stávajících vleků a pomocných zařízení, jejich postupné likvidaci a asanaci ploch.“