TISKOVÁ ZPRÁVA 110515 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE

TISKOVÁ ZPRÁVA 110515 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE

OLOMOUC, 15. 5. 2011 – Krajská organizace Strany Zelených v Olomouckém kraji jednoznačně nesouhlasí s návrhem ministra financí Miroslava Kalouska na další snížení dotací pro zajištění veřejné osobní železniční dopravy.

Je třeba si uvědomit, že ještě před cca. 15. lety na venkově mnohdy fungovaly školy, zdravotní střediska, pošta a železniční i autobusové spojení. Byly tak vytvořené kvalitní životní podmínky pro všechny kategorie obyvatel. Postupně v rámci tzv. „úspor“ došlo ke zrušení služeb pro občany v jejich obcích, a současně s redukcí hromadné dopravy byla částečně nebo úplně vyloučena možnost, aby občané mohli dojet do práce, do školy, k lékaři nebo za službami do větších center. Viditelným důsledkem této krátkozraké politiky je masové rozšíření osobních automobilů, kterými obyvatelé venkova zahlcují města. Dalším nezanedbatelným důsledkem je sociální vyloučení těch obyvatel, kteří nemohou z ekonomických, zdravotních či jiných důvodů používat osobní automobil. Tito lidé pak obvykle zůstávají dlouhodobě nezaměstnaní, nebo se vystěhovávají do měst,“ říká předseda Krajské organizace Strany zelených Jiří Roubík.

Odborný poradce krajské rady pro dopravu Tomáš Tužín doplňuje, že „ztráty z toho plynoucí vysoce převyšují hodnotu tzv. „úspor“ v provozování veřejné dopravy, které zapříčiňují tento stavu. Zatím jsou předmětem úspor zejména regionální železniční tratě. Je však málo známým faktem, že souhrnná délka železničních tratí zrušených, nebo se zastavenou osobní dopravou, dosahuje za poslední roky už stovek kilometrů. Má – li přijít další redukce, musí se už nutně týkat tratí relativně dobře vytížených, neboť všechny tratě s minimálním využitím už byly v minulosti zrušené, nebo na nich byl zastavený provoz. Přitom právě kvalitní a funkční síť hromadné osobní dopravy, včetně regionálních železničních tratí, je typická pro vyspělé země západní Evropy. Cesta likvidace této sítě a neschopnost státu ufinancovat tuto službu pro obyvatele nás vede jednoznačně do situace, která je typická např. pro země Balkánu.

Klademe si otázku – jak je možné, že občané na daních odvádí státu stále více peněz, avšak stát má trvale méně a méně peněz k zajištění základních služeb? Kam se ty peníze ztrácí? Jsme přesvědčeni, že vláda nemá právo trestat občany za to, že není schopna efektivně hospodařit s jejich penězi. Krajská organizace Strany zelených v Olomouckém kraji tento druh „úspor“ jednoznačně odmítá a vyzývá ministra financí Miroslava Kalouska, aby nutné úspory vycházely z omezení korupce, revize předražených státních zakázek a efektivizace činnosti státních orgánů, nikoliv z neustálého a opakovaného zhoršování služeb pro obyvatele České Republiky,“ uzavírá předseda Krajské organizace Strany zelených Jiří Roubík.