Stanovisko spolupředsedů k vládní krizi

Vývoj vládní krize sledujeme s velkými obavami.
Po nechutném hradním extempore prezidenta Zemana a koloběhu lží a urážek vícepremiéra Babiše jsme šokováni tím, kam až může dojít chování vrcholných představitelů České republiky. Jsme otřeseni zjevným pohrdáním Ústavou a principy demokratického státu. Nastávající cesta prezidenta do Číny jakoby symbolizovala, kam se v těchto dnech naše společnost ubírá, jaké normy si osvojuje, jak je nepoučena z minulosti a jak opět klopýtá. Jistým zábleskem naděje, že není vše ztraceno, je odvážný postoj a promyšlené kroky premiéra Sobotky. Domníváme se, že svoboda a demokracie mají stále šanci. Ztotožňujeme se slovy autora Demokratického manifestu, Daniela Kroupy: „Záleží na každém člověku“. A dodáváme, že záleží stále víc na každém z nás, jen je potřeba si to uvědomit a nerezignovat.

Hana Vacková a Ivo Lužný, spolupředsedové SZ Olomouckého kraje