Schůze ZO Olomouc

Kdy: pondělí 4. dubna 2011, od 18:00 hod.  
Kde: kancelář SZ, Dolní náměstí č. 38, Olomouc

Schůze se bude řídit tímto programem:

1) Zahájení (v 18:00 hod.)
2) Cíle, strategie a program ZO pro nadcházející období - schválení
pracovních skupin
3) Volba delegátů ZO na krajskou konferenci
4) Přijetí nových členů
5) Různé
6) Ukončení (cca v 19:00 hod.)

Schůze je v tomto termínu svolávána především kvůli potřebě volby delegátů
na krajskou konferenci, která se uskuteční dne 9.4.2011

Bezprostředně po schůzi ZO, která by měla skončit v 19:00 hod. proběhne
neformální pracovní setkání s architektem Petrem Daňkem, které bude věnováno
problematice územního plánu města Olomouce.