Sborník z jarní ideové konference

Vážení přátelé, v sekci ke stažení najdete sborník z jarní ideové konference k celostátním politickým tématům. Věříme, že se jedná o dobrý podklad k další diskusi a těšíme se na vaše reakce.

RKO SZ v Ol. kraji