Ropný zlom v evropském parlamentu

Tomáš Hyjánek / www.energybulletin.cz: Začátkem května se konaly dvě důležité konference k problematice ropného zlomu: devátá konference ASPO – Společnost pro studium vrcholu těžby ropy a zemního plynu (Asociation for Study of Peak Oil and Natural Gas) v Bruselu a konference Ropný zlom: skutečnost nebo fikce (Peak Oil: reality or fiction) ve španělském Barbostru. Autor tohoto referátu bohužel nebyl na žádné z nich přítomen, nicméně belgická (valonská) konference již uvolnila materiály i nahrávky většiny řečníků.
Klíčovým momentem byla návazná prezentace na půdě evropského parlamentu pod záštitou Zelených a Sdružení regionálních stran (The Greens/European Free Aliance) s titulem Evropská ropná odvykací kůra (Weaning Europe off its oil addiction). Nahrávky z diskusní části jsou k dispozici zde.
Prezentace se konala s účastí vysokých evropských úředníků, jmenovitě Marjety Jager, ředitelky pro sekci pro mobilitu a dopravu, Tassose Haniotise, ředitele analytického úseku pro zemědělství, a Jana Pánka, ředitele úseku pro uhlí a ropu. Z tábora „zlomropařů“ zde byli prof. Kjell Aleklett, vedoucí ústavu pro energetická studia na univerzitě v Uppsale, lord Ron Oxburg, bývalý čestný (non-executive) předseda britské pobočky Shell, a Jeremy Leggett, vedoucí britské parlamentní skupiny pro zlom ropy a plynu.
Další podrobnosti čtěte v originálním článku na stránkách Energybulletinu CZ