Radim Zámec: Olomouc může zažít vodní krizi nejen kvůli suchu

V posledních letech o vodě kvůli dlouhodobému suchu a klimatickým změnám hovoří snad každý. Dodávky pitné vody pro obyvatele Olomouce však může ohrozit i havarijní stav potrubí. Stačí si vzpomenout třeba na loňskou havárii na Nové ulici, abychom viděli, co nás za pár let může čekat stále častěji, pokud vedení města nezmění svou nezodpovědnou politiku.

Město za tuto havarijní situaci nese vinu hned dvakrát. V roce 2000 totiž tehdejší koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL pronajala bez výběrového řízení na 20 let městské vodovody a kanalizace za nepříliš výhodných podmínek francouzskému koncernu Veolia. O pár let později byl pronájem dokonce prodloužen až do roku 2030! Zahraniční provozovatel se pustil okamžitě do razantního zdražování vodného a stočného. Zatímco v roce 2000 stál kubík vody (vodné a stočné) zhruba 33 Kč, dnes již zaplatíme 85 Kč. Ve Šternberku, kde si město provozuje vodárny samo spolu s okolními obcemi, přitom voda stojí jen 70 Kč. Zisk z prodeje vody pak dlouhodobě odtéká do zahraničí ve formě dividend. Například za rok 2018 poslala Moravská vodárenská, provozovatel vodáren na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku, 107 milionů své francouzské matce (Veolia). V roce 2015 to bylo dokonce 365 milionů! Tyto peníze pak logicky chybí na údržbu a investice do vodohospodářské infrastruktury. Kvůli netransparentnosti pronájmu navíc Olomouc nemohla žádat o evropské dotace na obnovu potrubí a další infrastruktury. Tyto potenciální ztráty lze vyčíslit na miliony korun.

Za havarijní stav potrubí však nenese vinu jen pronájem vodárenství Veolii. Francouzi platí ročně Olomouci na nájemném docela významnou částku, letos například 156 milionů korun. Tyto peníze by měly stačit na alespoň nejnutnější investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury, ke kterým se město zavázalo schválení tzv. Finančního plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Ten počítá třeba pro letošní rok s nejnutnějšími investicemi ve výši bezmála 126 milionů Kč. Pokud se ale podíváme na reálně schválený rozpočet, zjistíme, že vedení města plánuje utratit na tyto účely jen 86 milionů. Dochází tak nejen k porušování pravidel, které si město samo schválilo, ale i k porušování zákona, neboť dodržování finančního plánu obnovy je pro města povinné.

Olomouc tak hazarduje se svou budoucností. Voda je krví města. Některé tepny, které tuto životadárnou tekutinu přivádějí až k občanům, jsou však již značně zkornatělé a ohrožují tak základní životní funkce města. Pro ilustraci: nejstarší úseky vodovodu pamatují dokonce Rakousko-Uhersko a 30 % potrubí ve městě má již skoro 60 let a více! Proto Zelení prosazují navrácení vodovodů a kanalizací městům a obcím a důsledně dbát na jejich řádnou údržbu.

Radim Zámec

spolupředseda Strany zelených v Olomouckém kraji