Radim Zámec: Co bych řekl stávkujícím studentům

Vážené studentky a vážení studenti, dámy a pánové,

rok 2019 je snad rokem obratu a tudíž i rokem naděje. Přestože v Bílém domě sedí prezident, který popírá vliv člověka na klimatickou katastrofu, které čelíme, a přestože čeští politici stále neberou tento problém dostatečně vážně, všude ve světě sílí občanská hnutí, jejichž cílem je zachránit naši planetu a náš domov před nezodpovědným spalováním fosilních paliv a kulturou plýtvání. Symbolem této kultury jsou jednorázové plasty a výrobky se záměrně krátkou životností.

I vy jste součástí tohoto světového hnutí. Svým občanským protestním postojem inspirujete druhé lidi a dáváte nám, zeleným politikům, příležitost zakusit, že nejsme v tomto boji osamoceni.

Lidé zpochybňující klimatickou katastrofu či politici v dresech uhlobaronů vám i nám často nespravedlivě předhazují, že ochranou klimatu a přírody chceme lidstvo vrátit na stromy, kde nebude elektřina, mobily, internet, zkrátka vše, na co jsme zvyklí.

Není tomu tak, nechceme návrat do minulosti, sníme o změně a lepším světě.

Pojďme společně budovat obnovitelné zdroje energie, zkusme zavřít už konečně zastaralé čoudící uhelné elektrárny, omezme plýtvání. Vždyť 30 % potravin vyrobených na planetě skončí na skládce kvůli špatným způsobům výroby a špatné distribuci. Přinuťme výrobce, aby u svých výrobků garantovali opravitelnost a delší životnost. Nové technologie, například 3D tisk, jim to umožní bez extrémních nákladů. Zamysleme se znovu nad tím, jak stavíme města. Snižme automobilovou dopravu.

Tohle vše není návrat do minulosti, to je naše budoucnost, pokud chceme na této planetě přežít. Technologické inovace by nás ale neměly odvádět od hlubších změn v oblasti myšlení.

Měli bychom znovu promyslet náš vztah k přírodě. Je příroda jen zdrojem surovin pro naše potřeby? Máme právo vydrancovat všechny planetární zdroje? Hledat bychom ale měli i nové cesty ke spravedlivější společnosti. Jak zavádět opatření na ochranu před klimatickou katastrofou a přitom nenakládat další tíživá břemena na bedra lidem živořícím v exekuci či rodičům samoživitelům?

Na všechny naznačené otázky nemám uspokojivé odpovědi. Věříme ale, že společným úsilím je možné je postupně zodpovědět. Vždyť nám všem jde o záchranu našeho společného domova.

Radim Zámec
spolupředseda Strany zelených v Olomouckém kraji
,