První půlrok v nové krajské koalici: naplňujeme zelený program

Uplynulo půl roku od chvíle, kdy se vedení Olomouckého kraje ujala nová koalice, jejíž součástí jsou pod hlavičkou volebního uskupení Spojenců také Zelení. Co se za tu dobu již podařilo? Jak přispívají naše zastupitelka Hana Vacková (zároveň předsedkyně Výboru pro rozvoj cestovního ruchu) a zastupitel Daniel Řezníček (zároveň předseda Komise pro životní prostředí) k naplňování programu Zelených?

Začněme například tím, že krajské zastupitelstvo již v prosinci loňského roku jen těsnou většinou vyjádřilo oficiální nesouhlas s projektem kanálu Dunaj-Odra-Labe, který prosazuje zejména prezident Miloš Zeman. Takové dílo by nedávalo ekonomický smysl a bylo by značně škodlivé pro životní prostředí. Zelení se proti němu vyhraňují dlouhodobě.

Velkým úspěchem nové koalice je rozuzlení kauzy Hněvotín. Minulá koalice vedená hnutím ANO dělala vše pro to, aby bylo možné zabetonovat 44 ha nejúrodnější hanácké půdy u Hněvotína. Oficiálně mělo jít o výstavbu biomedicínského centra, nicméně i údajní účastníci tohoto projektu to popírali, a tak bylo jasné, že jde jen o kamufláž, jak na okraj Olomouce dostat další skladové haly a nenávratně zničit cennou zemědělskou půdu. Soud nakonec v únoru rohodl, že záměr je protizákonný, načež se nové vedení kraje vědomě rozhodlo nepodat proti rozsudku kasační stížnost a tím jej akceptovat. Podařilo se tak to, o co jsme usilovali již v minulém volebním období z opozičních lavic.

Na náš popud se také krajská rada začala zabývat nenápadnou změnou terminologie, kterou chtělo Ministerstvo pro místní rozvoj učinit v aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR v souvislosti s protipovodňovou ochranou na řece Bečvě. Dosud používané označení „suchá nádrž Teplice“, která odkazovala k suchému poldru, mělo být přeformulováno na „vodní dílo Skalička“. Tato změna by mohla napomoci vybudování betonové přehrady, která by byla velkou hrozbou pro okolní biotopy a podzemní kras. V rámci mezirezortního připomínkového řízení se tak Olomoucký kraj vyjádřil k této změně negativně a nadále požaduje mnohem šetrnější řešení v podobě suchého poldru.

Od začátku jsme se též účastnili jednání směřujících ke snížení energetické náročnosti krajských budov. V návaznosti na starší pilotní projekty, které teď několik let spaly, bylo postupně vytipováno 80 budov či areálů v majetku či správě kraje, na nichž bude provedeno předběžné šetření. Poté, co se vyselektují vhodné budovy, na ně bude aplikována tzv. metodika EPC. Tyto „energetické služby se zárukou“ jsou efektivním nástrojem, jak realizovat úsporná opatření. Vybraný dodavatel vypočítá úsporu, kterou je schopen dle svých propočtů na dané budově dosáhnout, a to kombinací různých opatření (tepelná čerpadala, fotovoltaika, lepší hospodaření s vodou, zateplení atd.), která pak na své náklady zrealizuje.  Kraj tak nemusí ze svého investovat prakticky nic a dodavateli jeho vklad splácí až z dosahovaných úspor, které jsou navíc smluvně zaručeny. Benefituje tak jak životní prostředí, tak krajská pokladna.

Pro Zelené je tradičně velmi důležitá transparentnost. V této oblasti je oproti minulým letům pozitivní změnou to, že kraj ukončil kontroverzní marketingovou spolupráci s agenturou TK Plus vlivného prostějovského podnikatele Miroslava Černoška. Krajské vedení nedávno také zareagovalo na informace, které se na světlo světa dostaly v souvislosti s únikem soukromých zápisků poslance Jaroslava Faltýnka, a objednala si forenzní audit Správy silnic. Cílem je prověřit systém zadávání veřejných zakázek v této příspěvkové organizaci.

V neposlední řadě si za našeho přispění kraj objedná studii, která má vytipovat místa vhodná k založení malých vodních nádrží a rybníků. S tímto podkladem pak bude možné oslovovat starosty obcí a napomoci tak k rozšíření počtu vodních ploch v kraji. Zároveň se kraj účastní jednání mezi spolkem Živá voda a několika obcemi na území kraje. Cílem je podpořit využití unikátní metodologie daného spolku a přispět k tomu, aby si obce objednaly jeho studii proveditelnosti na plošnou zádrž vody v daném katastru či povodí, a to cestou drobných, přírodě blízkých, terénních úprav.

Náš výčet zakončíme tím, že na základě našeho apelu a usnesení krajské Komise pro životní prostředí vyzvala krajská rada vládu ČR, aby naplánovala konec spalování uhlí pro energetické účely na rok 2033 a nikoli 2038, jak dříve navrhla tzv. uhelná komise sestavená ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Tím se náš kraj zařadil mezi ty environmentálně nejuvědomnělejší. Spalování uhlí výrazně přispívá k rapidnímu zhoršování klimatické situace a znečišťuje ovzduší. Trend směrem k obnovitelným zdrojům energie je patrný celosvětově a Evropská unie pro účely energetické transformace vyčlenila miliardy, které může ČR v následujících letech čerpat. Je politováníhodné, že vládu na toto musejí upozorňovat kraje.

Co nám přinesou další tři a půl roku? Jsme teprve na začátku. Práce na zlepšování kvality životního prostředí a boji s klimatickou změnou je před námi ještě spousta. Držte nám palce.

 

Daniel Řezníček, M. A.
zastupitel Olomouckého kraje, předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje