Prostějovští zelení spolupořádají debatu o rehabilitaci židovského hřbitova

Prostějovští zelení pořádají spolu s Místním sdružením České pirátské strany besedu k tématu plánované rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově. Reagují tak na emoce, které téma vyvolalo u prostějovské veřejnosti.

Pozváni jsou jak zástupci navrhujících organizací, tak odpůrci projektu a vedení Statutárního města Prostějova.

K problematice jsme už také vydali stanovisko.