Projev Pavla Bednaříka k olomouckému Plánu udržitelné mobility 2023

Plán udržitelné mobility je velmi důležitým dokumentem jasně ukazující, jak se v Olomouci přistupuje k veřejnému prostoru a který má zabránit tomu, aby Olomouc byla skladištěm aut a místem ranních a odpoledních dopravních zácp. Přinášíme veřejné vystoupení Pavla Bednaříka, člena Zelených, lektora, dramaturga, pedagoga a člena spolku Za krásnou Olomouc, na zastupitelstvu města Olomouce k jeho schvalování.

Projev na zastupitelstvu města Olomouce

„Vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych se jako zástupce veřejnosti vyjádřil k předkládanému bodu. Akční plán PUMMO, neboli Plánu udržitelné mobility pro rok 2023 je sice „jen” běžný dokument, každoročně schvalovaný zastupitelstvem. Zároveň nám ale jasně ukazuje, jak se v Olomouci přistupuje k veřejnému prostoru a podpoře udržitelné mobility.

Vystupuji zde jako člen spolku Za krásnou Olomouc, který již druhým rokem pořádá v Olomouci výzvu Do práce na kole. Výzvu podporující aktivní občany, kteří se pohybují po městě pěšky, na kole, koloběžce, zkrátka bezmotorově. A záleží jim na tom, jak město vypadá.

Plán udržitelné městské mobility je dokument, který má pomáhat vyrovnávat nespravedlivé rozdělení pozornosti a investic do způsobů dopravy po Olomouci. Má podpořit městskou hromadnou dopravu, individuální bezmotorovou dopravu a přispět k tomu, aby město Olomouc nebylo jen skladištěm aut a místem ranních a odpoledních dopravních zácp.

Je nutno pochválit vedení města, že hodlá v roce 2023 podpořit udržitelné formy mobility, zejména cyklodopravu, rekordní částkou za poslední roky. Rád bych touto cestou také podpořil radní i zastupitele v dalších krocích. Jen nám bohužel není jasné čarování s čísly, kdy podpora veřejné dopravy meziročně lítá od 414 mil. 13 mil. (viz. tabulka akčního plánu). Budeme proto rádi, pokud součástí změn bude srozumitelnější a jasnější komunikace vedení města směrem k občanům.

Nyní opět trochu optimističtěji: jsem rád, že Vám mohu sdělit, že Olomouc získala druhé místo v soutěži Cykloskokan roku, které uděluje hlavní pořadatel Do práce na kole, spolek Auto-mat, na základě hlasování účastníků výzvy. Sami olomoučtí účastníci výzvy tedy hodnotili pozitivně potenciál, který město má. Na základě tohoto úspěchu mohou jet 2 zástupci města na konci dubna na zkušenou do Mnichova (pan primátor i náměstek Pejpek již dostali mailem potřebné informace).

Je také skvělé, že rada přispívá a podporuje zaměstnance magistrátu města Olomouce v účasti v soutěži Do práce na kole formou úhrady startovného. Město také buduje stojany, staví další části cyklostezek, maluje cyklopruhy, školí děti i dospělé v centru Semafor. Dalo by se říci, že město Olomouc je udržitelným formám dopravy a cyklodopravě zaslíbené. Proč tedy ale poklesl podíl cyklodopravy na celkovém objemu dopravy v posledním měření ze 6 na 5%? Proč se nám nedaří naplnit stoupající podíl lidí na kole jako je tomu v Pardubicích, Plzni, ale i v Prostějově, Uničově nebo Litovli?

Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché. Přesto by bylo možné některé kroky začít prosazovat již dnes. O jakých krocích konkrétně mluvím? Tak například výraznější podpora nebo přímo pořádání výzvy Do práce na kole samotným městem. Nebyl by to dostatečně symbolický signál, že to rada města myslí s udržitelnými způsoby pohybu vážně? Nebo propojení páteřních cyklostezek ve městě a jejich průběžná údržba. A co třeba zastřešené parkoviště na uzlových místech ve městě, jako je vlakové nádraží, tržnice nebo nemocnice?

Možností, jak dát jasně najevo, že městu záleží na těch nejslabších účastnících silničního provozu a pohybu po městě (dětí, seniorů, maminek s dětmi) je více. Jedním z nich je ale jasná preference lidí, nikoliv aut. Výzva Do práce na kole není jen o soutěžení týmů a výhrách. Není ani jen o kolech a cyklodopravě. Je to prostor k diskusím o změnách, které je možné v naší metropoli udělat pro zvýšení kvality života. Je to prostor, která nabízíme vám, zastupitelům, a vám, členům rady k tomu, abyste jasně deklarovali zda a nakolik vám záleží na udržitelných formách dopravy, které nezatěžují rozpočet města ani zdraví jeho obyvatel.

Připojíte se? Pevně doufáme a věříme, že ano. Budeme rádi, pokud o výzvě Do práce na kole bude město informovat všemi dostupnými kanály i osobně. Stejně tak věříme, že se někteří z Vás zapojí osobně. Registrace je otevřena. Jaro je za rohem, okysličení mozku je zdravé.

A co se týká splácení dluhu veřejnosti v souvislosti s udržitelnou mobilitou, prosíme v tuto chvíli o dva malé krůčky. Žádáme touto cestou radu/příslušného náměstka o:

  1. dodání přehledu, kolik bylo utraceno z Fondu mobility na podporu udržitelné mobility (opatření a investice v oblasti hromadné, pěší a cyklodopravy)
  2. zpracování a zveřejnění srozumitelného, uživatelsky vstřícného akčního plánu PUMMO na rok 2023 tak, aby tomu rozuměli i běžní občané.

Na tento dílčí krok pak můžeme navázat dalšími kroky. Tím může být třeba cyklokoordinátor na plný úvazek, jako je tomu v jiných vyspělých městech.

Děkuji.“