Přerovští Zelení opouštějí koalici Společně pro Přerov

Hlasování na zastupitelstvu města Přerova, konaného dne 22. 8. 2016, definitivně zmařilo naději na zásadní projekt výstavby železniční zastávky v Přerově – Předmostí. Tento záměr byl stěžejním politickým bodem Přerovských Zelených, byl základní a nezbytnou podmínkou řešení nejzásadnějšího problému města – dopravy.

„Naše řešení vycházelo z nejlepších tuzemských i zahraničních zkušeností. Nešlo zdaleka jen o zastávku – ta měla být jen základem řady dalších opatření ve městě, jako jsou návazné cyklostezky, parkoviště P + R, nové autobusové zastávky a obecně změna systému hromadné dopravy. To vše mělo vzniknout v Předmostí – v místě, které je nejexponovanějším dopravním uzlem ve městě a doprava v něm kolabuje prakticky denně. To má zásadní negativní dopad nejen na samotné město a jeho rozvoj, ale i na celý přilehlý region“ říká krajský zastupitel Koalice pro Olomoucký kraj Ing. Jiří Roubík, PhD.

Centrální instituce, jako jsou SŽDC, Olomoucký kraj (zastoupený organizací KIDSOK), nebo Ministerstvo dopravy přinesly k záměru negativní stanoviska. Ta nemohla překvapit – Přerovsko je periferním regionem Olomouckého kraje, neexistuje reálný zájem v Přerově investovat do čehokoliv, zvlášť v situaci, kdy ve vedení města sedí zcela odlišné politické subjekty než ve vedení kraje. Stanoviska a postoje těchto institucí tak nebyla v žádném případě věcná, vycházela nikoliv z odborného, ale politického zadání.

„V této situaci bych čekal, že Přerované budou ve vlastním zájmu táhnout za jeden provaz. Bohužel jsem se zásadně spletl. V Přerovském zastupitelstvu si vlastně každý s každým potřeboval vyřídit účty – opozice s koalicí, uvnitř koalice se hnutí ANO potřebovalo zřejmě před krajskými volbami vymezit vůči SPP, a uvnitř SPP se potřeboval sám lídr Puchalský negativně vymezit vůči vlastnímu politickému subjektu a jeho programu, a tím si zřejmě vyřídit účty se Stranou Zelených. Výsledkem byla trapná maloměstská taškařice, v níž nebyla řeč o zájmech města a jeho budoucnosti, ale třeba o tom, jak pan primátor viděl opozičního zastupitele močit v křoví“ doplňuje Ing. Tomáš Tužín, zastupitel města.

Společně pro Přerov i vládnoucí koalice otevřeně porušují svůj vlastní program. Od voleb letos uplynou dva roky, za tuto dobu se nepodařilo ve městě prakticky nic. Chybí jakákoliv koncepce, vize i motivace. V dané situaci Základní organizace Strany Zelených zhodnotila, že setrvání v rámci Koalice Společně pro Přerov, čili i ve vládnoucí koalici na radnici, postrádá jakýkoliv smysl. Odchod do opozice však neznamená ztotožnění se s názory stávající opozice. Ta v zastupitelstvu místo toho, aby konstruktivně kritizovala stav věcí a usilovala o nápravu, tak spolu s vládnoucí koalicí dělá z jednání zastupitelstva kabaret.

„Jednání opozice a koalice je paradoxně velmi podobné – emotivní, osobní, nevěcné a neprofesionální. Proto nemůže překvapit, že když se kdokoliv snaží a přinese na jednání věcný a dobře podložený návrh, tak se stane náhle pro opozici i koalici „společným nepřítelem“ a tento návrh je roztrhán na kusy. Argumenty nikoho nezajímají. Když jde o destrukci a negaci, tak si náhle opozice a koalice dojemně rozumí. Krok Strany Zelených v podobě ukončení koaliční spolupráce nic zásadního nemůže změnit, ale je jasnou zprávou voličům, že tento styl politiky odmítáme“, uzavírá Ing. Tomáš Tužín, zastupitel města.