Představujeme Michaelu Štefkovou

Úřednice krajského úřadu, socioložka Michaela Štefková z Mohelnice kandiduje z 18. místa kandidátky Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj.

Michaela má 44 let a je matkou tří dětí, se kterými žije v Mohelnici, kde je také členkou základní organizace Strany zelených. Vystudovala sociologii a posledních 10 let pracuje jako referentka krajského úřadu Olomouc, kde řeší zejména přestupky v silničním provozu v odvolacích a přezkumných řízeních.

Míša je často označována za ženu dynamickou a kreativní, což se odráží nejen v  jejím zájmu o umění, kulturu, ale i v zálibě v různých výtvarných a jinak tvořivých činnostech i v lásce k ekologickým a permakulturním zahradám. Velmi intenzivně vnímá potřebu společnosti reagovat na změny klimatu.

Zastává názor, že pro stále častější sucha a úbytek srážek není možné se zbavovat bez řádného rozmyslu stávající zeleně, která nemá  jen estetickou hodnotu, ale pomáhá také zadržovat vodu v krajině, zlepšuje mikroklima měst a vesnic, snižuje prašnost a hluk a významně reguluje teplotu ovzduší. Je přesvědčená, že by se mělo předcházet necitlivému odstraňování zeleně v zájmu výstavby a rozšiřování parkovacích ploch, obchodních a průmyslových objektů či dopravních staveb.

Za samozřejmé považuje vytvoření funkční modrozelené infrastruktury a přírodních systémů podporujících zadržování vody v krajině. Dopravní infrastruktura by měla být přizpůsobená tak, aby reflektovala potřebu snižování emisí v centrech měst a minimalizovala emisní zátěže v okolních obcích.