Praní špinavých peněz přes stranické pokladny musí skončit !

PRAHA, 7. 4. 2011 – Strana zelených zašle do konce měsíce předsedům všech poslaneckých klubů návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a hnutích a dalších zákonů. Návrh bude vycházet ze zeleného desatera boje proti korupci v oblasti financování politických stran, které zelení představili již v minulosti.

„Chceme obejít všechny zákonodárce a požádat je o podporu našeho návrhu. Nemůžeme již čekat, protože kauzy posledních měsíců ukazují, že praní špinavých peněz přes politické strany je v Česku realitou. Veřejnost tak uvidí, která členka a člen parlamentu chce s korupcí opravdu zatočit,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška.

„Výtky, že nová opatření budou příliš složitá a nákladná, mohu rovnou odmítnout. Zelení mají velmi úsporný aparát a přesto většinu opatření dobrovolně uplatňují. Mohu všechny kolegy v jiných politických stranách uklidnit, chce to jen trochu ochoty,” dodává hlavní manažer zelených Tomáš Průša.

1.) Zvláštní bankovní účet pro financování volebních kampaní. Příjmy a výdaje zvlášť pro každé volby (vzor: Velká Británie, Španělsko, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

2.) Stanovení mezní hranice nákladů (stropu) na volební kampaně v závislosti na druhu voleb (vzor: Francie, Velké Británie, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novely jednotlivých volebních zákonů – zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.)

3.) Vyhotovení předběžné a závěrečné zprávy o volebních nákladech a předložení těchto zpráv MF ČR. Zprávy budou veřejně přístupné na internetu (vzor: Slovensko, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

4.) Všechny finanční operace nad určitý limit (5000 eur) provádět pouze bezhotovostní cestou s identifikací plátce a příjemce.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

5.) Účetnictví stran překontrolovat jednou ročně nezávislým auditorem vylosovaným MF ČR ze seznamu Komory auditorů ČR. Jeho závěry budou zveřejněny na internetu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

6.) Zveřejňování výročních zpráv stran na internetu a transparentní projednání výročních zpráv formou správního řízení např. před NKÚ. Výroční zprávy by měly obsahovat jasnější a podrobnější informace.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

7.) Zavedení povinnosti poskytovat informace v oblasti hospodaření včetně smluv hospodářské povahy.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

8.) Požadavky na zprůhlednění financování politických stran uvedené v bodech 4, 5, 6 a 7 musí platit bezezbytku i pro obchodní společnosti zřizované stranami. Ideální by bylo takové obchodní společnosti úplně zakázat a jejich činnost převést přímo pod politickou stranu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

9.) Zveřejňovat všechny dary ve výročních zprávách a na internetu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

10.) Omezit zákonem výši členského příspěvku maximálně na 5 000 Kč.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

Kontakt:

Tomáš Průša, tel.: 733 536 792, hlavní manažer a tiskový mluvčí Strany zelených