Pozvánka na schůzi ZO Olomouc

Dne 26. května ve čtvrtek v 18:00 hod v kanceláři KO SZ na Dolním náměstí v Olomouci proběhne schůze ZO Olomouc. V rámci ZO Olomouc došlo k ustanovení pracovních skupin (skupina k webu a PR; skupina k územnímu plánu, skupina otevřená samospráva, skupina k programu), které již započaly svou činnost, o které budou na schůzi informovat Koordinátoři pracovních skupin (či pověřené osoby). Vedle aktivit pracovních skupin, které budou tvořit věcnou část schůze, bude věnován čas i přijetí nových členů do SZ. V současnosti evidujeme čtyři přihlášky do ZO, přičemž se zájemci o členství již proběhla kontaktní schůzka a můžeme se těšit na nové posily. Program schůze je následující:

1)      Zahájení (v 18:00 hod.), úvod a aktuální situace (Michal Krejčí)
2)      Zprávy o činnosti pracovních skupin
–          skupina k územnímu plánu (info Alexandr Jeništa a kol.)
–          skupina k webu a PR (info Dominika Kovaříková a kol.)
3)      Přijetí nových členů:
–          Pavel Bednařík
–          Sylvie Bláhová
–          Karel Svitavský
–          Zuzana Zmeškalová
4)      Různé
5)      Ukončení (cca v 19:00 hod.)