Pozvánka na krajskou ideovou konferenci

V souvislosti s nadcházejícími krajskými volbami se bude konat dne 17.9.2011 v DC Topolany krajská ideová konference ke krajským tématům (ideová konference k celostátním tématům již úspěšně proběhla, sborník je připraven k uveřejnění). Oficiální pozvánku včetně klíče uveřejníme v nejblížší době.

Výsledky této konference budou naprosto stěžejní pro formulaci cílů SZ v Olomouckém kraji a budou podkladem pro volební program. Chtěl bych proto vyzvat všechny členy a také příznivce Strany zelených v Olomouckém kraji, kteří mají jakýkoliv návrh pro zlepšení kvality života obyvatel v našem kraji, aby se aktivně zapojili do přípravy konference nebo se jí alespoň zúčastnili – v diskuzích máte možnost formovat politiku strany. Dotazy a návrhy směřujte na můj mail jiri.roubik (zavinac) olomouc-zeleni.cz

kompletní znění pozvánky ve formátu WORD zde:

http://kraj.olomouc-zeleni.cz/wp-content/uploads/2011/08/Krajska_ideova_konf.doc

 

Srdečně zdraví

Jirka Roubík, předseda KO SZ Ol. kraje