Podpořili nás

prof. Josef Jařab, emeritní rektor Univerzity Palackého v Olomouci a bývalý senátor

„S kamarádem Milanem Hořínkem, porevolučním primátorem Olomouce, jsme si vždycky říkali, že kdo myslí na budoucnost, volí Zelené. Protože on už mezi námi bohužel není, říkám to za něj i za sebe.“

 

 

prof. Ingebord Fialová, germanistka, vysokoškolská pedagožka

„Kdyby mi to volební zákon umožňoval, podpořila bych ve volbách všechny strany, které
– se snaží zabránit plíživé demontáži demokracie v ČR,
– nevhánějí naši sotva svobodnou zemi do náruče totalitních režimů Ruska a Číny,
– v zahraniční politice, při výběru partnerů, se neřídí jen obchodními zájmy,
– nehodlají vyvést ČR z Evropské unie a tím ji (znovu) vyřadit z civilizovaného světa,
– se hodlají chovat slušně a racionálně k uprchlíkům a všem, kteří potřebují pomoci,
– stavějí hodnoty vzdělanosti a kultury nad pragmatické hodnoty pohodlí a plného koryta.
Zelení k takovým stranám jistě patří.“

 

Jan Jun, evangelický farář, Prostějov

Dnešní globalizovaný svět a život na něm nabízí na jedné straně spoustu možností, na druhé straně však vyvstávají nesnadné problémy, které nemají jednoduchá a silová řešení. Musíme se opět učit tomu, k čemu vyzýval už např. J. A. Komenský: totiž celostnímu, holistickému myšlení. Není možné vše vsadit na bezohledný byznys a spotřební přístup bez ohledu na další souvislosti. Není ale ani možné starat se pouze o životní prostředí a ostatního si nevšímat. Domnívám se, že Strana zelených toto širší vidění souvislostí nabízí.  Citlivost vůči přírodě a úcta k demokratickým hodnotám ji vede k tomu, že se nesnaží vyvést Českou republiku z Evropské unie, nýbrž ji vidí jako dobrou možnost, jak spoluvytvářet zdravé prostředí. Její program chce být odpovědný nejen vůči voličům na pár let, ale vůči našim dětem a vůči životu na naší planetě vůbec.

 

Martin Hájek, doktorand, místopředseda Spolku za Staré Vrahovice

Dlouhodobě volím Stranu zelených, protože s ní sdílím liberální pohled na společnost a líbí se mi, že se věnuje i tématům, která ostatní strany považují za okrajové, jako jsou životní prostředí nebo lidská práva. Podporuji Iva Lužného, kterého znám osobně už řadu let a kterého si velmi vážím. Je pro mě zárukou, že se politika dá dělat slušně a poctivě.