Podpora prezidentce Taťáně Fischerové

Na základě rozhodnutí republikové rady se SZ připojila k podpoře občanské kandidátky Táni Fišerové na úřad prezidenta ČR. Z této podpory vyplynul i závazek pomoci při zajišťování podpisů na petici k její kandidatuře. Petiční archy musí být nejpozději do 31.10.2012 shormážděny na adrese Strana zelených, Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1. Podepsané archy lze odevzdat i na sběrných místech-viz mapka:

http://www.prezidentkatanafischerova.cz/kontaktni-mista

Zájemci se mohou zapojit do petiční sítě desítkářů-stovkařů-tisíckářů zde peticetf@zeleni.cz, info linka: 774 257 265. Jak to funguje?

Každý „tisícovkař“ má za úkol oslovit deset „stovkařů“, předat jim petiční archy a pravidelně předávat centru informace o tom, kolik podpisů již bylo získáno, plus zajistit odeslání úplné tisícovky do hlavní kanceláře SZ. Každý „stovkař“ má za úkol oslovit deset „desítkařů“, předat jim petiční archy, pravidelně je motivovat a hlavně zajistit rychlý výběr vyplněných archů, aby je předal svému „tisícovkaři“. „Desítkař“ je ten, kdo má za úkol vyplnit (alespoň) jeden petiční arch (získat deset podpisů). Pokud se postaví na ulici a bude oslovovat kolemjdoucí, potrvá mu sběr podpisů třicet minut. # Když osloví své kolegy, rodinu a přátele, může podpisy získat v rámci běžného pracovního dne. „Desítkař“ arch přímo předá svému „stovkaři“.

Ty, kteří se nechtějí do této sítě zapojit, alespoň prosím, aby sami vyvinuli aktivitu a posbíral po svých přátelích, známých a sousedech co nejvíc podpisů.

Petiční arch najdete na této adrese:
http://www.prezidentkatanafischerova.cz/assets/files/petice

POZOR! Archy je třeba vyplňovat čitelně, bez zkratek a pouze modrým či černým inkoustem, abychom zbytečně nepřicházeli o podpisy.

,