Děkujeme za podporu ve volbách

Vážení a milí členové, příznivci a voliči Zelených,
máme za sebou zlomové volby. V komentářích jasně zaznělo, že jsme se vrátili na začátek polistopadového vývoje. Tím spíše nám dovolte poděkovat za pomoc, podporu a čas, který jste všem kandidátům Strany zelených v Olomouckém kraji věnovali. Vážíme si Vašich hlasů, které jsme získali, ale to nejcennější je dobrá vůle, odvaha a především Vaše srdce, které stále bije pro čistou přírodu, zelené myšlenky a principy zakotvené v našem programu.

S vědomím toho, že náhradní planetu nemáme, budeme pokračovat v prosazování našeho programu. Žel čeká nás nesnadné období, které se týká nejen nás, ale celé společnosti a Země, kterou nechceme opustit.

Chceme přece žít i nadále v zemi svobodné a demokratické, a o to jsme snad prozatím nepřišli…

Važme si toho a opatrujme svobodu a demokracii. Máme čisté svědomí.

Hana Vacková a Ivo Lužný
spolupředsedové KO Strany zelených v Olomouckém kraji