Poděkování po krajských volbách

Vážení přátelé! Děkuji všem členům i dobrovolníkům, kteří se zapojili do volební kampaně a přispěli tak k vynikajícímu výsledku Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty. Zároveň bych chtěl poděkovat všem voličům Koalice, kteří nám svým hlasem vyjádřili svojí důvěru.

Výsledky zde:
http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=11&xnumnuts=0&xstrana=87

I když Strana zelených nebude mít přímo svého zástupce, bude v krajském zatupitelstvu osm lidí, vázaných společným volebním programem, na jehož formulaci se v rámci široké diskuse podíleli všichni, kdo o to projevili zájem. Na jeho plnění bude moci dohlížet pověřený zástupce SZ, pro kterého je vyhrazeno místo stálého hosta klubu zastupitelů.

Dalším nezanedbatelným přínosem je zajištění alespoň elementárního financování naší krajské organizace na další 4 roky a možnost členství v krajských komisích a výborech. Ale to ukáží až další jednání.

Jiří Roubík

, ,