Pavel Žwak

Třiatřicetiletý projektový manažer a lektor Pavel Žwak zaujímá 21. místo naší kandidátní listiny v Olomouckém kraji.

Pavel pochází z Třince. Velkou část dětství trávil se svými dvěma staršími bratry u babiček na nedalekém venkově. Krásná příroda v kontrastu s přítomným těžkým průmyslem v něm budovala zájem o problematiku životního prostředí.

Po gymnáziu tak měl jasno, kterým směrem se chce ubírat. Rozhodl se pro studium rozvojových studií v Olomouci, která se životnímu prostředí věnují daleko komplexněji. Zde se seznámil s konceptem trvalého udržitelného rozvoje a přesvědčil se, že tímto směrem by se naše společnost měla ubírat.

„Vědomí toho, že každý z nás se může podílet na změnách ve svém okolí a formovat tak svět, ve kterém žijeme, mně nabíjí životní energií,“ představuje Pavel svou motivaci pro zapojení do veřejného života.

V současné době pracuje ve vzdělávací organizaci, která do škol přináší aktuální výzvy dnešního světa a pomáhá dětem a jejich pedagogům myslet kriticky a v souvislostech. Je přesvědčen, že každý člověk má možnost měnit věci kolem sebe a snaží se v lidech probouzet aktivní občany. Jako jeden z hlavních pilířů úspěšné společnosti považuje kvalitní vzdělání, které klade větší důraz na dovednosti a kompetence dětí spíše než na vědomosti.

Pavel rád cestuje, jezdí na kole a tráví čas na zahradě se svými dvěma dcerami. Miluje vaření kvalitních jídel z regionálních surovin, ideálně takových, které si sám vypěstuje.