Pavel Bednařík

Na 16. pozici najdete živnostníka a vysokoškolského pedagoga Pavla Bednaříka.

Pavel vystudoval filmovou vědu a filosofii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde aktivně působil během studií i po jejich absolvování. Spolupracoval jako umělecký ředitel, kurátor, publicista a koordinátor na řadě domácích filmových festivalů. Spoluzaložil filmový klub, cyklodílnu a podílel se na řadě komunitních a kulturních aktivit a projektů (nejen) v Olomouci. Zájem o komunitní život, udržitelnou mobilitu a respekt k přírodě a krajině provázejí veškeré jeho aktivity.

„S vědomím katastrof a globálních problémů, ke kterým máme nakročeno, se snažím prosazovat komunitní vnímání v kulturním životě mého okolí, zásady cirkulární ekonomiky a participativní principy. Zdroje jsou omezené, a musíme využívat to, co máme bezprostředně k dispozici,“ myslí si Pavel. I proto založil bleší trhy, podporuji sdílení kol a aut, snaží se podílet na rozvoji komunitní zahrady a pracovat na soběstačnosti.

Politické zkušenosti získal již dříve jako člen Zastupitelstva města Olomouce. Kromě cyklodopravy a transparentní samosprávy jej zajímá koncept smart cities a kulturní a kreativní průmysly.