Otevřený dopis zastupitelům Olomouce ve věci odkupu Androva stadionu

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé statutárního města Olomouce,

dne 12. 3. 2018 budete na jednání zastupitelstva města Olomouce projednávat bod, který se týká odkupu Androva stadionu do vlastnictví města.

Strana zelených vás vyzývá k zamyšlení nad následujícími důvody a doporučuje Vám, abyste odmítli koupi stadionu.

Kdo fandí fotbalu a Sigmě, musí prodej odmítnout

Náš nesouhlas s koupí stadionu vychází i z toho, že všichni v Olomouci ví, jak dnes vypadá hokejová hala. Fotbalový stadion vypadá lépe jen díky tomu, že byl od 90. let ve vlastnictví akciové společnosti. Domníváme se, že veřejný sektor nebude schopen investovat dostatek financí do sportovního zařízení tak, aby splňoval stále náročnější regule UEFA pro pohárové a mezinárodní zápasy.

Stadion a fotbalový klub bude v budoucnu odkázán na hlasování zastupitelů o investicích a vy, zastupitelé města Olomouce, sami nejlépe víte, jak je politická vůle krátká a vrtkavá.

Divíme se tomu, že druhý akcionář Sigmy Olomouc se snaží převést stadion do rukou města. Nejlepší stadiony v České republice jsou téměř vždy ve vlastnictví soukromých osob, ať už jsou to Sparta, Slavie či Teplice. Jedinou výjimkou je Plzeň, která si na nový stadion musela počkat, až když zažila úspěchy v pohárové Evropě.

Strana zelených proto navrhuje, aby město Olomouc vyměnilo své akcie za veřejné pozemky v okolí stadionu. Klub a stadion pak bude tvořit jeden kompaktní subjekt.

Finanční transakce je výrazně nevýhodná pro Olomouc

Hlavním důvodem, proč nekupovat tuto nemovitost, je dluh města, který dosahuje 2 miliardy korun. Neustále roste výše uvěrového zadlužení. Zároveň také soustavně klesají investiční výdaje a městu roste každým rokem vnitřní dluh. Město není schopné dostát svým závazkům na poli investic. Opravy a úpravy se dělají pod nátlakem státních orgánů (Drážní úřad, Policie ČR). U koupě stadionu zcela chybí jasný ekonomicko-obchodní plán, ze kterého lze jasně vyčíslit budoucí náklady.

Podívejme se na příklady z minulosti:  Aquapark stál městskou pokladnu v konečném součtu více než 1 miliardu korun, přestože měl stát zhruba 300 milionů korun. Podobným příkladem je i budova Namira. Město prodalo svůj pozemek a soukromý vlastník na něm vybudoval multifunkční objekt, který nyní město splácí formou nájmu.

I vy nyní budete rozhodovat o podobně nebezpečné transakci. Odpovědnost je na vás, na jednotlivých zastupitelích. Pevně věříme, že zastupitelstvo přijme rozhodnutí, které nepoškodí město Olomouc a jeho budoucnost.

Strana zelených se domnívá, že rozhodnutí, které takto výrazně zatíží městský rozpočet, by mělo projít veřejnou debatou, která by se měla konat ještě před komunálními volbami. Strana zelených preferuje vyhlášení referenda o této otázce s tím, že by se konalo ve stejném termínu jako komunální volby.

Více informací o našem pohledu na odkup stadionu a navržená řešení najdete na tomto odkazu.

 

Strana zelených ZO Olomouc