Olomoucký kraj spouští dotace do životního prostředí

Dne 13. března začal sběr žádostí o dotace v krajském Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Máte nějaký bohulibý záměr v krajině? Provozujete spolek a staráte se o své okolí? Přihlaste se o peníze, které vám s tím pomohou! Krajské dotace jsou oproti těm celostátním výrazně jednodušší na administrativu. Při projektech do 35 tisíc Kč navíc není nutná žádná spoluúčast.

Téma přibližuje předseda krajské Komise pro životní prostředí Daniel Řezníček:

Letos jsme program po plodných diskusích rozdělili na dva tituly. Jeden je zaměřen zejména na opatření v krajině, druhý má za cíl podpořit celoroční činnost nekomerčních zájmových organizací. K tomuto rozdělení jsme přistoupili po loňské zkušenosti, kdy jsme viděli, že není ideální, aby o stejné peníze žádal na jedné straně někdo, kdo chce provozovat management horské louky s chráněnými druhy, sázet stromy či kopat tůně, a na druhé straně zahrádkáři, chovatelé či rybáři.“

V prvním balíku je k dispozici necelých 7 milionů Kč, ve druhém 1,5 milionu. Oproti předchozím rokům tak byla alokace navýšena. „Toho jsme byli schopni dosáhnout zrušením anachronické, ba přímo škodlivé dotace na umělou dosabu kalamitních holin smrkem ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni. Krajská koalice tak prokazuje svůj závazek udělat z životního prostředí po letech stagnace skutečnou prioritu. V době klimatické krize dáváme do krajiny více peněz než kdy dříve.“ doplňuje Řezníček. Investice do energetických opatření, které budou v příštích letech též bezprecedentní, má na starosti jiný úsek krajské samosprávy. 

Více informací o žádostech najdete zde.