Olomouc-Šternberk za 8 minut? Chystá se revitalizace železniční trati, jaká nemá obdoby

Letos v červnu byly zahájeny přípravné a stavební práce na trati 290 (Olomouc-Šternberk-Uničov). Jedná se o významnou stavební investici ve výši 3,7 miliardy Kč, jaká nemá v českém prostoru na regionální železnici v takovém rozsahu obdoby.

Ačkoli plány na revitalizaci jsou v úvahách už přes 20 let, teprve s koncepcí dlouhodobé objednávky železniční regionální dopravy Olomouckého kraje, která byla zpracována a schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje v roce 2011, bylo možné z pozice kraje jako objednatele drážní dopravy v regionu tuto jedinečnou stavbu významně podpořit.

Příprava elektrizace a zkapacitnění trati byla rozdělena do tří stavebních částí. Samotné zahájení stavby již probíhá. Kompletní obnovou postupně projdou nejen koleje, ale i všechny stanice a zastávky. Ministerstvo dopravy schválilo elektrizaci stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3kV s předpřípravou na finální střídavou soustavu 25kV 50 Hz, která
se v budoucnu plánuje na elektrizovaných tratích na celém území ČR, což je zásadní rozdíl oproti současné dieselové trakci. Doprava po železnici se tak v jízdním řádu 2021/2022 do Uničova přes Šternberk podstatně urychlí a začne výrazně konkurovat osobní automobilové přepravě. Elektrizace na trati navíc nabídne také oproti současnosti provoz v moderních bezemisních soupravách, které i svojí konstrukcí přispějí ke snížení hluku
v okolí trati a ke snížení negativních vlivů z provozu železnice. Zavedením elektrické trakce dojde ke snížení emisí CO2 a odstranění starých ocelových železničních mostů povede ke snížení hlukové zátěže. Všichni se tak můžeme těšit na výrazné zlepšení kultury cestování s bezbariérovými přístupy, zatraktivnění výpravních budov, veřejných prostor okolí železnice. Dojde třeba k posunutí železniční stanice Troubelice blíže k centru obce. Samozřejmostí je také zabezpečení přejezdů
a všech nejmodernějších zařízení trati dle nejvyspělejších evropských norem. Lze předpokládat, že všechny spoje budou velice rychle generovat nárůst cestujících v tomto směru, zejména do Šternberka a Uničova. Jízdní doba mezi Olomoucí a Šternberkem se totiž sníží z 20 minut na 8 minut, mezi Olomoucí a Uničovem ze 42 minut na 17 minut a v úseku Olomouc – Šumperk z 83 min na 58 min (JŘ 2022/2023). Nabídka spojů až v půlhodinovém intervalu je dostatečně široká, jednou za hodinu je do ní navíc zařazen rychlý spoj (Šternberk – Olomouc, 8 minut). V kontextu například budoucí stavby tzv. východní silniční tangenty silnice I/46 a průjezdu silniční dopravy přes Chválkovice a Pavlovičky je to významně konkurenceschopná stavba, neboť ze jmenovaných částí Olomouce se ani za 8 minut při plynulé dopravě autem nebo autobusem dojíždějící nedostane na nádraží.

Mimo zamýšlený zvyšující se komfort cestování, který není zanedbatelný, je důležitý i význam pro životní prostředí a očekávané snížení zátěže. A to nejen na ovzduší emisemi, které mají rizikový vliv na zdraví člověka, ale i redukci množství znečišťujících látek a snížení zátěže obyvatel nadměrným hlukem. Cestujícímu, který využije vlakové spojení s Olomoucí, navíc odpadne starost s parkováním vozidla, které je v oblasti nádražního prostoru dost problematické z hlediska kapacity parkovacích míst i ceny parkovného. S doplňkem integrovaného přestupného jízdného IDSOK, které můžete v Olomouckém kraji už běžně zaplatit kartou nebo mobilem, se cestující dostane přímo z vlaku na MHD, a automobil se tak v mnoha případech stane v tomto ohledu spíše přítěží. Vývoj situace by měl současně přinést i snížení počtu autobusových spojů na této trase, které s velkou pravděpodobností nebudou schopné konkurovat takto strukturovanému rychlému vlakovému spojení.

Paradoxně zásadní silniční stavba olomouckého regionu, která se sporně projednává už několik desítek let, umožní regionální železnici zásadně ovlivnit u cestujících výběr vhodného dopravního prostředku a nasměrovat stále více cestujících právě k využití přepravy po železnici. Na některých takto rekonstruovaných tratích v Evropě, z nichž je část provozována i soukromými dopravci, se počet přepravovaných cestujících zvýšil více než desetinásobně. Na jejich příkladu lze ukázat, jak v řádu několika let může být projekt revitalizace regionální tratě úspěšný a efektivní.

Pokud ve správném čase rovněž okolní obce a kraj přistoupí k podpoře snadné dopravy v obcích po trati, například budováním cyklostezek ke stanicím, úschoven kol, záchytných parkovišť po celé trati prakticky až do Šumperka, nebo zakládáním infocenter obcí v budovách stanic, budou moci obce uvažovat i o rozšíření stavebních parcel v dosahu železnice a oživit také okolí trati. V dlouhodobém horizontu by mohlo jít o nejkomplexnější projekt v dějinách regionální železnice v České republice se zásadním významem pro kvalitu života a životního prostředí.

Michaela Štefková

členka Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Olomouc%E2%80%93%C5%A0umperk

https://zakazky.szdc.cz/contract_display_3878.html

https://zdopravy.cz/rychleji-do-unicova-za-37-miliardy-korun-szdc-elektrizuje-trat-a-zrychli-ji-az-na-160-24498/

https://olomouc.rozhlas.cz/elektrizace-trati-z-olomouce-do-unicova-zrychli-dopravu-modernizace-se-ovsem-7779117

https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4952-olomouc-sternberk-za-8-minut-stavba-rychlotrate-zacne-letos.html

http://www.hanackenoviny.cz/3572/trat-olomouce-unicova-bude-prvni-regionalni-rychlodrahou-republice/

http://moravia.cz/elektrizace-zkapacitneni-unicov-olomouc/