Odmítáme depolymerizační stanici ve Šternberku

Strana zelených v Olomouckém kraji odmítá budování depolymerizační stanice ve Šternberku. Investor podle názoru strany nepřesvědčil ani veřejnost, ani některé instituce v čele se samotným městem Šternberkem, které tuto stavbu na svém území odmítlo. Současně odmítáme neodpovědný přístup některých důležitých aktérů, například Olomouckého kraje nebo České inspekce pro životní prostředí, které rizika celého projektu posoudily laxně.

Strana zelených vyjadřuje znepokojení nad postupem investora ADI OIL s. r. o., který se ve Šternberku plánuje vybudovat zařízení – tzv. depolymerizační jednotku – která tepelně zpracovává plasty a vyrábí z nich minerální olej pro další průmyslové využití. Přičemž vznikající exhalace z takového provozu plánuje spalovat poblíž jednoho z největších šternberských sídlišť.

V právě skončeném zjišťovacím řízení, jehož úkolem bylo posoudit vliv záměru na životní prostředí podle zákona, se vyjádřila řada institucí. Pouze tři z nich – Olomoucký kraj, Krajská hygienická stanice a Česká inspekce životního prostředí – neměly k řízení žádné připomínky a nepožadovaly další posouzení dle zákona.

Strana zelených považuje takovýto postoj k pilotnímu a nikde v České republice neprovozovanému zařízení, které může mít potenciálně negativní dopady na zdraví obyvatel za velmi závažný. Apelujeme na všechny tři instituce, aby do budoucna lépe posuzovaly případná zdravotní rizika, která mohou být způsobena občanům Olomouckého kraje. Jak odborníci, tak ostatní zbývající instituce se shodly na tom, že kritickým problémem navrhovaného provozu je především zajištění čistoty vstupních surovin do technologie. Kdy zpracování znečištěných plastů může vést k nárůstu nečistot a jedovatých látek vypouštěných do ovzduší.

 

Olomouc, 18. 12. 2017

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ondřej Plachý, ondrej.plachy@zeleni.cz, 602 339 875

, ,