Nové vlaky, horší servis pro cestující…?

Zdroj fotografie: Olomoucký deník

České dráhy nakoupily v Německu od tamních drah dvanáct ojetých souprav Stadler GTW za 190 milionů korun. I díky slibu, že je zmodernizují, získaly od hejtmanství zakázku na dopravní obslužnost Olomouckého kraje na příštích deset let. Plnění zakázky však vykazuje zásadní nedostatky.

Olomoucký kraj objednal přímým zadáním u ČD obslužnost ve dvou dopravních souborech Sever a Haná a uzavřel exkluzivní smlouvu za přibližně 350 milionů korun. Na Severu byla cena stanovena na 172,58 Kč za vlakokilometr, na Hané pak 142,12 Kč za vlakokilometr. Veřejné prostředky v řádu stovek miliónů korun na část objednávky železniční regionální dopravy tak budou v následujících deseti letech vynaloženy bez výběrového řízení. Fakta se ověřují obtížně, neboť kraj zveřejňuje jen některé informace, jež nelze ničím doložit nebo ověřit u dopravce.

Modernizace vozového parku železničního dopravce bude vždy nevyhnutelně znamenat navýšení ceny uzavřeného závazku. Proto je podle našeho názoru nezbytné daleko vhodněji a transparentněji tento nárůst komunikovat veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že na dopravní obslužnost je vydávána více jak čtvrtina krajského rozpočtu! Je nepřijatelné, aby takové prostředky zůstaly mimo veřejnou kontrolu.

Zatímco příměstská autobusová doprava v kraji funguje na nejmodernější úrovni a jako jediná v ČR byla kompletně vysoutěžena za předem schválených a odsouhlasených podmínek, v odvětví železniční dopravy to doslova skřípe.

Dopravce totiž za podivných okolností uzavřel přímým zadáním závazek s krajem a následně nevysoutěžil modernizaci použitých jednotek Stadler. Tím se dostal do prodlení vůči samotnému sjednanému závazku s Olomouckým krajem. V současnosti tak ze dvanácti jednotek jezdí stále pouze dvě!!! Ty byly navíc jen narychlo repasovány a vykazují vysokou poruchovost. Přesný harmonogram modernizace všech jednotek dosud neznáme, už teď se ale ví, že většina z nich nevyjede na trať letos, ale až v příštích letech.

Kraj sice zmiňuje, že ponížil cenu dopravního výkonu o „nějakou“ částku, která dle tvrzení krajských odborníků odpovídá nenasazení vozidel včas, i tak je však na místě se ptát, zda je to dostatečná sankce? Spíše měla být tak vysoká, aby dopravce odradila závazek jakkoliv nesplnit. Ano, sankce jsou primárně zpětným opatřením, ale zároveň mohou plnit určitou preventivní funkci (jsou-li nastaveny dostatečně vysoko), aby k podobným situacím vůbec nedocházelo. Smlouva se totiž jinak stává prakticky neúčinnou. Že něco bylo předjednáno přes e-maily, jak uvedl náměstek pro dopravu pan Zahradníček (ANO), není zdaleka dostačující a přijatelné.

Co se týče přímého zadání zakázky a transparentnosti, je pravda, že každou (dobře provedenou) modernizací na regionální dráze se zvyšuje komfort cestujících a spolehlivost systému, avšak je zásadní si uvědomit, že finanční prostředky jdou z kapes daňových poplatníků, tudíž by vše mělo být transparentně zveřejněno. Nemluvíme zde o tom, že zákon dopravci ČD umožňuje nezveřejňovat smlouvy (to by bylo na celý další článek), ale podtrhujeme spíše „závojnatý“ postup Olomouckého kraje, který by měl veřejnost seznámit s jednotlivými kroky, výdaji, záměrem a účelností svých rozhodnutí, protože tu běží o veřejnou službu pro obyvatele kraje. A ukáže-li se, že zakázka byla nedostatečně připravená, je třeba vyvodit z této celorepublikové ostudy důsledky.

Kraji zde evidentně vznikla hmotná škoda, ale osobní odpovědnost nehodlá převzít nikdo. Mnoho odborníků, úředníků i politiků přitom za daleko menší „selhání“, třeba i bez finančního dopadu, na své funkce běžně rezignuje. Ne tak v tomto případě, bohužel.

A to nejlepší nakonec: Vozidla nejsou nízkopodlažní! A parametry vozů ani nástupišť se samozřejmě nezmění v řádu týdnů či měsíců. Nabízí se otázka, jak se komunikovala technická příprava a zodpovědnost objednatele (kraje) je zde nezpochybnitelná. Ani po nákladných opravách nástupišť na trati mezi Olomoucí a Drahanovicemi, jež plánuje SŽDC, nenabídnou zánovní soupravy Stadler za 190 miliónů Kč bez zásadní modernizace bezbariérový nástup. Cestující tak získají za nemalé peníze sice novější soupravy, ale horší servis, protože v minulosti provozované modernizované vlaky Regionova již bezbariérový nástup umožňovaly, stejně jako další vlaky ve vozovém parku Českých drah jako Regiopanter či Regiospider. Tedy, plnou parou vzad!

 

Daniel Řezníček, M.A.

kandidát do zastupitelstva Olomouckého kraje za Spojence – Koalici pro Olomoucký kraj, člen Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji