Naši Zelení v Olomouckém kraji


Strana zelených má v Olomouckém kraji přes 50 členů, kteří jsou organizačně členěni do základních organizací. Máme své zastupitele v Olomouci, Prostějově, Jeseníku a Šumperku.

Své členy máme ve výborech a komisích Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Každý den hájíme veřejný zájem, kde je potřeba.

Krajská organizace Olomouckého kraje

Výkonným orgánem krajské organizace je pětičlenná Rada krajské organizace. Plenárním orgánem je krajská konference, která jedná obvykle dvakrát ročně.

Rada krajské organizace (RKO)

Spolupředsedové

Daniel Řezníček

Projektový manažer v ekologické organizaci

Zastupitel Olomouckého kraje, předseda Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje, člen Komise pro rozvoj venkova a zemědělství rady Olomouckého kraje

danrez@seznam.cz

Hana Vacková

Učitelka Gymnázia Hejčín v Olomouci

Zastupitelka Olomouckého kraje, místopředsedkyně ZO Olomouc, předsedkyně Výboru pro rozvoj cestovního ruchu zastupitelstva Olomouckého kraje, členka Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva Olomouckého kraje

hanavackova@gmail.com

Další členové RKO

Jana Jaňourová

Zemědělská inženýrka

Členka Komise pro životní prostředí rady Olomouckého kraje

Radek Ocelák

Nakladatel, genealog, konzultant IT

Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, předseda ZO Jeseníky

Pavel Bednařík

Lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize

Člen rady ZO Olomouc, člen Komise pro dopravu rady Olomouckého kraje

Základní organizace v Olomouckém kraji

ZO Olomouc

Předseda Miroslav Kindl

Historik umění, vysokoškolský pedagog, kurátor

miroslav.kindl@gmail.com

+420 606 633 679

ZO Prostějov

Předseda Martin Hájek

Historik, středoškolský učitel a zastupitel města Prostějov

martinhajekzvrahovic@seznam.cz

Další informace o ZO

ZO Mohelnice

Předseda Martin Kulatý

Další informace o ZO

ZO Šumperk

Předseda Milan Mátl

Další informace o ZO

ZO Jeseníky

Předseda Radek Ocelák

Nakladatel, genealog, konzultant IT

Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

radioc@seznam.cz