Na Bečvu se valí další pohroma: vláda se chystá schválit přehradu Skalička

Viník zářijové otravy Bečvy stále nebyl nalezen a na Bečvu se valí další pohroma. Vláda se chystá schválit aktualizaci dokumentu Politka územního rozvoje České republiky, což je závazný dokument územního plánování pro celou zemi. A v něm se doposud evidovaný záměr „suchá nádrž Teplice”, což je označení protipovodňového opatření v podobě suchého poldru, mění na „vodní dílo Skalička”. Co tato změna terminologie fakticky znamená?

„Jedná se o záměr stavby přehrady. To je opravdu poslední věc, co těžce zkoušená Bečva a lidé žijící v jejím okolí teď potřebují,” uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg. „Vodní dílo by zničilo další cenné ekosystémy a místa pro život vzácných rostlin a živočichů. Místo lití betonu do krajiny by politici radši měli udělat vše pro vyšetření a zamezení ekologických havárií na Bečvě,” dodal Berg.

Přehrada Skalička má mít protipovodňový účel. Odborníci však již před rokem představili alternativu v podobě suchého poldru, tedy plochy, do které se případná povodňová vlna rozlije. „Je prokázáno, že je to stejně účinná ochrana proti povodním, ale mnohem šetrnější k řece a jejímu okolí. Bečva je poslední štěrkonosná řeka v Česku a pokud ji vláda přehradí, navždy zničí její hodnoty,” uvedl Michal Berg.

Kromě ekologické škody může přehrada ohrozit také turistické cíle – Zbrašovské jeskyně nebo prameny minerálních vod v Teplicích nad Bečvou. „Lázně i Hranický kras jsou důležité zdroje turistického ruchu a tedy i pracovních míst a jejich ohrožení by regionu nepřineslo nic dobrého,“ okomentoval to Michal Berg. „Dovedete si představit, že by ta přehrada už stála a byla by plná otrávené vody z otrávené Bečvy? Z ekologické havárie desetiletí by rázem, byla havárie století,“ dodává.

Bečva je nyní ve středu zájmu všech politiků i běžných občanů. Ti by tedy měli svůj názor vládě vyjádřit a stavbu přehrady odmítnout. Až do poloviny února je možné Ministerstvu pro místní rozvoj posílat připomínky. Meziresortní řízení pro kraje, úřady a ministerstva končí už 18. ledna.

Rada Olomouckého kraje se v pondělí 11. ledna ve svém vyjádření v rámci připomínkového řízení k aktualizaci Politiky územního rozvoje vyjádřila k této změně negativně, jelikož není prokazatelně vyloučena maximální varianta stálé zásobní nádrže. Souhlasí jen se změnou lokalizace záměru z „Teplice“ na „Skalička“. „Jsem velmi rád, že Rada Olomouckého kraje věnuje problematice Skaličky náležitou pozornost a uvědomuje si možné negativní následky navrhované změny terminologie. Je správné, že se proti ní ohradila,“ komentuje krajský zastupitel a předseda krajské komise životního prostředí Daniel Řezníček (Zelení, zvolen za Spojence – Koalice pro Olomoucký kraj).

Podrobnosti o škodlivosti plánu na přehradu Skalička a alternativě v podobě suchého poldru najdete na www.spojenabecva.cz.

Zelení se věnují ekologické havárii na Bečvě od prvního momentu a připravili návrh, jak takovým katastrofám předcházet. Zjistěte o něm více a podpořte ho podpisem petice: www.spravedlnostprobecvu.cz.