Miroslav Kindl

Osmatřicetiletý historik umění Miroslav Kindl figuruje na šestém místě naší kandidátky.

Miroslav se narodil do učitelské rodiny v Chomutově. Do Olomouce přišel v roce 2002 jako student dějin výtvarného umění. Hobby se mu stalo prací. V současné době působí v Muzeu umění Olomouc jako vedoucí a kurátor Arcidiecézního muzea v Olomouci a kurátor Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Přednáší dějiny nizozemské malby 15. – 17. století na Katedře dějin výtvarného umění Univerzity Palackého v Olomouci.

K Zeleným se přidal poté, co se trvale usadil v Olomouci. Má dva syny a jezevčíka.

Chce aktivně působit ve prospěch svého města a to především v oblasti kulturní politiky, městského urbanismu a modernizaci městských infrastruktur. Ačkoli postavení hlavního města Moravy Olomouc ztratila již v 17. století, vždy fungovala jako kulturní centrum země. Historické město, vytvářené v minulosti olomouckým měšťanstvem, klérem i armádou je odkazem, který musíme našim potomkům zanechat. Ovšem ne prázdné. O obrovský potenciál, které univerzitní město má, je třeba pečovat a neustále jej rozvíjet. Kultura pro mladé je v Olomouckém kraji a také samotné Olomouci dlouhodobě přehlíženým tématem. A to není dobře!” představuje Miroslav téma, které je jemu osobně blízké.

Ve volném čase poslouchá hudbu, dívá se na filmy a v době nedávno minulé propadl běhu.