Milan Mátl: Chraňme samostatnou svobodnou republiku

Každý rok slaví město Šumperk začátkem května výročí konce 2.světové války a osvobození města i země od německé nacistické okupace. Zatímco termín oslavy se rok od roku poněkud mění, místo zůstává: bratrušovská střelnice. „Úsvit svobody“ v roce 1945 měl totiž pro řadu českých obyvatel severní Moravy nejen radostné, ale i chmurné stránky.

Hned po osvobození bylo zahájeno pátrání po šestnácti vězních gestapa1, uvězněných v šumperské robotárně2, kteří byli 31.března 1945 z rozkazu SS Sturmscharführera3 Brücknera dle dokladu propuštěni z vazby. Šlo o příslušníky „Terrorgruppe Schwarzer“4

Oldřich Dušek, narozený 6. října 1924, z Troubelic

Miroslav Jurka, nar. 20. prosince 1918, z Dolních Studének

Bohumír Kovář, nar. 27. října 1913, z Dolních Studének

František Kovář, nar. 15. prosince 1907, z Dolních Studének

František Langer, nar. 14. listopadu 1919, z Králové

Rudolf Otevřel, nar. 19. října 1919, z Troubelic

Jan Polák, nar. 20. srpna 1924, z Troubelic

Jaromír Spurný, nar. 12. září 1923, z Pískova

Oldřich Spurný, nar. 12. září 1909, z Pískova

Arnošt Stryk, nar. 12. července 1921, z Králové

Adolf Schwarzer, nar. 19. ledna 1916, z Bludova

Josef Utěšený ml., nar. 1. listopadu 1926, z Králové

Josef Utěšený st., nar. 25. července 1902, z Králové

Jan Vítek, nar. 8. prosince 1918, z Pískova

Miloslav Vítek, nar. 5. března 1925, z Pískova

Antonín Vlček, nar. 19. dubna 1921, z Troubelic,

 

kteří byli za založení odbojové organizace, ozbrojování a odcizení zbraní zatčeni v rozmezí 14. až 29.3.1945. Byli vyslýcháni šumperským gestapem a ačkoliv nebyli postaveni před soud, domů se již nikdy nevrátili.

Na základě svědeckých výpovědí bývalých úřednic gestapa a nalezení příkazu, podepsanému státním sekretářem a ministrem Karlem Hermannem Frankem, se brzy podařilo zjistit, že vězňové byli po odvozu z věznice popraveni.  V tu dobu ale byl velitel šumperského gestapa a současně i kripa5 Wilhelm Prellberg, stejně jako ostatní představitelé okupační moci, na útěku. Dopaden byl jako Hans Ulbrich na československých hranicích a  identifikován teprve o půl roku později. Po jeho vrácení do Šumperka a doznání mohl být nalezen hromadný hrob. 16.ledna 1946 byly oběti exhumovány a řádně pohřbeny.

Někteří z vrahů byli zadrženi a potrestáni, jiní se v poválečné vřavě ztratili. Pomníček na bývalé střelnici připomíná, že je naší povinností, abychom chránili, co se jejich oběti tehdy snažili znovu vybojovat – samostatnou svobodnou republiku.

Milan Mátl

 

1  Gestapo = Geheime Staatspolizei, tajná státní policie

2  robotárna = budovy býv. Zemské donucovací pracovny (ul. Lidická)

3  Sturmscharführer = velitel úderné skupiny, hodnost ekvivalentní štábnímu šikovateli

4  Terrorgruppe Schwarzer = teroristická skupina pojmenovaná gestapem podle Adolfa

Schwarzera

5   Kripo = zkratka pro Krimminalpolizei