Michal Trlica

Z posledního místa naši kandidátku jistí Michal Trlica, člen Strany zelených v Mohelnici, povoláním řidič profesionál.

Michal se narodil v Moravské Třebové a od mládí žije v Lošticích, a jak sám říká, není lepšího místa k životu.  Michal vystudoval Střední průmyslovou školu v Bruntále a nyní pracuje jako řidič profesionál.

Členem Strany zelených je od roku 2013. K Zeleným vstoupil, protože jako jedna z mála stran nebereme téma ochrany životního prostředí jako okrajovou věc. Zelení jsou solidární s lidmi i přírodou. „Starejme se o blaho příštích generací stejně tak, jako se staráme o blaho své,“ vyzývá Michal.

Je předsedou Spolku STURM – Spolku pro trvalou udržitelnost rozvoje Mohelnicka, jehož hlavním cílem je zlepšování stavu životního prostředí ve svém okolí a to především se zapojením veřejnosti, především z řad mládeže.