Martin Začal

Olomouckého advokáta Martina Začala hledejte na dvanáctém místě naší kandidátní listiny.

Martin pochází z Lutína, kde se i nadále účastní společenských a sportovních aktivit (je členem tělovýchovné jednoty), ale své další působení spojil převážně s působením v Olomouci. Zde i pracuje jako advokát ve vlastní advokátní kanceláři od roku 2012.

O společenské dění a politiku se zajímal již od studií, když prvotním impulsem pro aktivní zapojení byla snaha zabránit umístění amerického radaru na území ČR. I přes zájem o celosvětové a celorepublikové dění je ale přesvědčen, že nejvíce může člověk jako občan učinit ve svém bydlišti a okolí, pokud se bude zajímat a účastnit věcí, které se jej bezprostředně týkají. Tím je zejména transparentní státní správa a samospráva, se kterou je spojeno právo na informace o všem, co tato správa koná. Rovněž zdravé životní prostředí je prospěšné pro všechny občany bez jakéhokoliv rozdílu, protože i přes důležitost ekonomické stability, zůstává životní prostředí a zdraví tím prvotním.

Mezi základní zásady patří dle Martina respekt k základním právům a hodnotám demokracie, ale rovněž také důsledné plnění všech povinností. Podle Martina se lze zasadit o zlepšení stavu naší země zejména lepším vzděláním, které povede k lepší informovanosti občanů nejen o politickém dění, ale i kultuře, tradicích a přírodě, ale které rovněž zabrání jakékoliv manipulaci občanů.

Mezi jeho záliby patří zejména sport a turistika v naší krásné přírodě.